Grupa VELUX zobowiązuje się zneutralizować całą emisję dwutlenku węgla - Budowaidom

Grupa VELUX zobowiązuje się zneutralizować całą emisję dwutlenku węgla

514
okno dachowe Velux

Grupa VELUX zobowiązała się do neutralizacji całego śladu węglowego firmy, który wyemitowała do tej pory. Nawiąże współpracę z WWF, by osiągnąć Dożywotnią Neutralność Węglową. 

Zakłada neutralizację 5,6 ton CO2 do 2041 roku, czyli do setnej rocznicy powstania firmy. Przystąpi do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez realizację projektów ochrony i sadzenie lasów. Dodatkowo firma chce przyczynić się do poprawy bioróżnorodności i jakości życia mieszkańców.

Jakie zmiany zamierza wprowadzić grupa VELUX?

Przedsiębiorstwo zadeklarowało znaczącą obniżkę dwutlenku węgla emitowanego w ramach swojej działalności i łańcucha dostaw. Zamierza postępować zgodnie z założeniami ujętymi w porozumieniu paryskim, którego celem jest ograniczenie wzrostu temperatury do maksymalnie 1,5℃. Grupa VELUX chce wziąć odpowiedzialność za dotychczasową i przyszłą emisję CO2. Poprosi również swoich dostawców, by poczynili działania w tym zakresie. Grupa VELUX wzmoże wysiłki w zakresie poprawy efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych. W przyszłości zamierza pozyskiwać energię wyłączenie ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo planuje zmianę metod specyfikacji i zakupu surowców.

Zostaw komentarz