Gdzie konieczne są piktogramy?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Na co dzień mamy do czynienia z rzeczami i miejscami, które wymagają specjalnego oznaczenia. Czym właściwie są piktogramy i gdzie powinny się znajdować? Najważniejsze informacje przeczytasz w tym artykule.

Czym są piktogramy?

To informacje przedstawione za pomocą obrazka. Zawiadamiają o pewnych kwestiach, które są niezbędne w pewnych miejscach czy na określonych przedmiotach. Najczęściej piktogramy są ostrzegawcze, ale mogą być również informujące, zakazujące czy nakazujące.

Znaki ewakuacyjne

Powinny one ukierunkowywać w każdym obiekcie, w którym przebywają ludzie, drogę ewakuacji. Jest to wyjątkowo ważne zwłaszcza w tych miejscach, w których występuje więcej niż jedna droga ewakuacyjna. Znaki ewakuacyjne powinny być widoczne z każdego miejsca, w którym może się pojawić wątpliwość co do kierunku ewakuacji.

Takie znaki muszą znajdować się między innymi w budynkach użyteczności publicznej, w zakładach pracy, w szkołach oraz na uczelniach.

Substancje łatwopalne

Wiele przedmiotów, z których korzystamy na co dzień, zawiera łatwopalne substancje. Przez to mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia albo życia. To szczególnie ryzykowne zwłaszcza, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z niebezpiecznych właściwości danych rzeczy. Dlatego też tak ważne jest ich odpowiednie oznakowanie.

Istnieje system znaków, które określają kryteria klasyfikacji substancji pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń. Te zasady określają dokładnie również kolory, kształty i piktogramy znaków ostrzegawczych dla niebezpiecznych substancji różnego rodzaju.

W większości budynków, a więc domów czy biur, znajduje się duża ilość różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, kabli i innych przedmiotów czy substancji łatwopalnych. Stanowią one ryzyko powstania pożaru, dlatego istotne jest ich odpowiednie oznaczenie.

Remonty drogowe

Remontowany teren powinien być odpowiednio oznakowany. Na drogach utrudnienia, które nie posiadają właściwych znaków, stanowią duże niebezpieczeństwo. Drogi podczas remontu powinny być oznakowane tak, żeby nie tylko kierowcy, ale również budowlańcy dokładnie znali tymczasowo wyznaczoną organizację ruchu na danym obszarze.

Najważniejszym punktem jest tutaj odpowiednie wskazanie i oznaczenie miejsca, gdzie prowadzone są prace, a także wyznaczenie objazdów i dróg alternatywnych. Pionowe oznakowanie drogowe jest najczęściej stosowane w ostrzegawczych celach, aby kierowcy wiedzieli, że na najbliższym odcinku drogi prowadzone są prace.

Instrukcje BHP

To podstawowe wyposażenie każdego miejsca, w którym w konkretnym pomieszczeniu może dojść do zagrożenia zdrowia albo życia. Dotyczą więc przede wszystkim szkół, zakładów pracy czy urzędów, a także innych budynków o użyteczności publicznej. Zagrożenie zdrowia czy życia może wystąpić niemal wszędzie, dlatego konieczne jest umieszczanie w odpowiednich miejscach instrukcji BHP.

Instrukcje BHP zawierają także informacje o sytuacjach, które mogą stwarzać zagrożenie. Mogą to być kwestie standardu higieny, ale również udzielenie pomocy przedmedycznej, czy obsługi jakiegoś urządzenia albo instrukcji BGP w danym budynku.

Istnieją również specjalne instrukcje BHP stanowiskowe. Zawierają one informacje związane bezpośrednio z danym stanowiskiem. Tutaj to pracodawca powinien wziąć pod uwagę, jakie wytyczne muszą obowiązywać na konkretnym stanowisku i jakie zagrożenia mogą być z nim związane.

Tablice urządzeń elektrycznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami znaki elektryczne dzieli się na cztery grupy: ostrzegawcze, nakazu, zakazu i informacyjne. Ich wygląd, a więc kształt, rodzaj i kolor także jest określony w przepisach prawa. Ich prawidłowe użycie często ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w miejscach użytku publicznego, najczęściej w zakładach pracy.

zdj. główne: Egor Myznik/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*