Jak użytkować rusztowanie?

Jak użytkować rusztowanie?

PICCOLINO208/elements.envato.com

BudowaPozostałe
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Rusztowanie zalicza się do jednych z najważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo pracowników. Właściwe użytkowanie rusztowań ma kluczowe znaczenie dla ich stabilności i trwałości. Odpowiednio eksploatowane rusztowanie jest w stanie przez długi czas spełniać swoje zadania. Ważne jest również dokonywanie przeglądów. Istnieje kilka ich rodzajów, a każdy z nich jest przeprowadzany w określonych warunkach.

Czym jest rusztowanie?

Rusztowanie jest tymczasową konstrukcją wzniesioną na okres realizacji konkretnej inwestycji. Można je wykorzystać w różnego rodzaju pracach budowlanych, remontowych i konserwacyjnych. Umożliwiają pracownikom bezpieczny dostęp do trudno dostępnych miejsc na różnych wysokościach. Dzięki rusztowaniom możliwe jest wykonywanie prac na elewacjach budynków, mostach, wieżach, a także w innych miejscach, gdzie konieczne jest dotarcie do wyższych partii konstrukcji. Składają się z wielu różnych elementów, które razem tworzą stabilną i bezpieczną strukturę. Występuje wiele typów rusztowań, które możemy sklasyfikować według różnych kategorii. Najpopularniejsze rusztowania to rusztowania elewacyjne, ramowe, modułowe, wolnostojące, jezdne, stojakowe, kolumnowe czy kozłowe.

Od czego zależy wybór rusztowania?

Wybór właściwego typu rusztowania zależy od różnych czynników, takich jak specyficzne potrzeby użytkowników oraz lokalizacja placu budowy. Na to, jakiego rodzaju rusztowanie wybierzemy, wpływ ma również jego budowa oraz materiał, z którego zostało wykonane. Zazwyczaj konstrukcja rusztowania wykonana jest z takich tworzyw jak stal, aluminium czy drewno. Istotny jest również sposób jego kotwienia, który wpływa na przenoszenie obciążeń

Jak przebiega procedura odbioru technicznego rusztowania?

Odbiór techniczny rusztowania jest kluczowym etapem w procesie jego użytkowania. Polega on na sprawdzeniu, czy rusztowanie zostało prawidłowo zmontowane oraz, czy spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa przed rozpoczęciem prac budowlanych. Proces ten ma na celu potwierdzić, że konstrukcja jest stabilna, trwała i bezpieczna dla pracowników. Każde rusztowanie, niezależnie od jego rodzaju i wysokości, wymaga odbioru technicznego. Jest to konieczne, aby upewnić się, że konstrukcja jest zgodna z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Odbiór techniczny powinien być przeprowadzony przez uprawnioną do tego osobę. Odbiór techniczny pozwala namierzyć i wyeliminować ewentualne błędy montażowe.

Odbiór techniczny rusztowania obejmuje m.in.:

  • sprawdzenie stabilności i wytrzymałości konstrukcji,
  • sprawdzenie jego posadowienia,
  • sprawdzenie zakotwień i stężeń,
  • sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających,
  • sprawdzenie urządzeń piorunochronnych,
  • sprawdzenie stanu siatki konstrukcyjnej,
  • weryfikację nośności urządzeń transportowych.
ujęcie młodego mężczyzny i kobiety pracujących na budowie
YuriArcursPeopleimages/elements.envato.com/

Na czym polega codzienny przegląd rusztowania?

Podczas codziennej eksploatacji rusztowania może dojść do szeregu sytuacji, które mają bezpośredni wpływ na jego stabilność i bezpieczeństwo użytkowników. Codziennych oględzin rusztowań powinni dokonywać korzystający z niego pracownicy. Przed rozpoczęciem prac powinni oni wizualnie zweryfikować czy rusztowanie nie ma widocznych uszkodzeń lub odkształceń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych prac. Obowiązkowo należy sprawdzić, czy przewody elektryczne są prawidłowo przymocowane i odizolowane. Na bezpieczeństwo rusztowania duży wpływ ma również jego prawidłowe zakotwienie oraz stan powierzchni pomostów roboczych i drabin. Przegląd codzienny polega na dokładnym sprawdzeniu wszystkich elementów zapewniających bezpieczeństwo pracowników na wysokościach.

Czym są doraźne przeglądy rusztowań?

Przegląd doraźny służy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy w sytuacjach, gdy przerwa w użytkowaniu rusztowania wyniosła co najmniej dwa tygodnie lub gdy wystąpiły groźne zjawiska atmosferyczne takie jak silny wiatr, które mogły wpłynąć na stabilność i trwałość konstrukcji. Oględziny przeprowadza komisja budowlana. W jej skład wchodzi m.in. brygadzista i inspektor nadzoru budowlanego. Dodatkowo przegląd ten może zarządzić organ nadzoru budowlanego. Za przeprowadzenie przeglądu doraźnego odpowiada kierownik budowy lub osoba przez niego upoważniona.

Co jaki czas należy przeprowadzać przeglądy rusztowań?

Przeglądy dekadowe, muszą być przeprowadzane regularnie co 10 dni niezależnie od tego ile oraz jak intensywnie dana konstrukcja była użytkowana. Ich celem jest zweryfikowanie czy dane rusztowanie nie ma wady dyskwalifikujących je z użytku. Eksploatacja rusztowania niespełniającego norm może spowodować katastrofę budowlaną. Inspekcji rusztowania dokonuje konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno-techniczny. Wyniki przeglądu powinien być opisany w dzienniku budowy.

Podsumowanie

Zadaniem rusztowania jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy osobom znajdującym się na dużych wysokościach. Każda tego typu konstrukcja, zanim zostanie oddana do użytku, musi przejść odbiór techniczny. Ponadto w trakcie ich eksploatacji należy przeprowadzać przeglądy rusztowań. Rusztowanie będzie spełniać swoje zadanie, tylko jeśli będzie prawidłowo i regularnie sprawdzane. W tym celu przeprowadza się przeglądy codzienne, doraźne i dekadowe. Oględziny techniczne rusztowania są jedną z najważniejszych praktyk, które obowiązkowo trzeba przeprowadzać niezależnie od wielkości inwestycji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*