Pozwolenie na zmianę sposobu ogrzewania

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Od 19 września 2020 roku obowiązują nowe przepisy ustawy Prawo budowlane. Nowelizacja dotyczy między innymi zmian w zatwierdzonym projekcie budynku, w tym zmian sposobu ogrzewania.

Wprowadzone zmiany w ustawie Prawo budowlane mają na celu przede wszystkim uproszczenie oraz przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Zmiany można uznać za korzystne, ponieważ ułatwiają ocenienie, czy dane odstępstwo od zatwierdzonego projektu wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, a także w jakich przypadkach nie trzeba informować odpowiednich organów architektonicznych o tychże zmianach.

Istotne a nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Często zdarza się, że inwestorzy chcą wprowadzić zmiany w gotowym, zatwierdzonym już projekcie budynku. Jest to możliwe, ale musimy pamiętać, że pewne odstępstwa powinno się zgłaszać do odpowiedniego organu. Ustawa Prawo budowlane określa, które planowane modyfikacje klasyfikuje się jako „istotne” lub „nieistotne”. Jest to klasyfikacja bardzo ważna i należy brać ją pod uwagę podczas planowania zmian, ponieważ od niej zależy, czy dane odstępstwo trzeba zgłosić, aby uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę, którą wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane:

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

W tym samym artykule czytamy, że:

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia.

Zmiana sposobu ogrzewania – odstępstwo istotne czy nieistotne?

W artykule 36a wyszczególniono również, które zmiany uznaje się za istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu. Przypis mówi o tym, że zgłoszenia i zatwierdzenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej wymagają:

zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

Należy więc pamiętać, że zmiana sposobu ogrzewania w zatwierdzonym już projekcie jest istotnym odstępstwem, które powinno się zgłosić, by otrzymać pozwolenie. W przypadku jego braku trzeba liczyć się z interwencją nadzoru budowlanego, w którego wyniku prace budowlane mogą zostać wstrzymane, i otrzymaniem wysokiej kary pieniężnej.

Wspomniane zmiany w ustawie mają na celu utrudnienie instalowania w domach popularnych tanich „kopciuchów”, czyli pieców węglowych. To kolejne działania podejmowane przez rząd w związku z walką ze smogiem, który stanowi coraz większy problem. Osoba, która stara się o pozwolenie na budowę, musi wybrać sposób ogrzewania. Jeśli na tym początkowym etapie zdecyduje się na przyłączenie do sieci gazowej, ciepłowniczej lub OZE, nie będzie mogła później dowolnie dokonać zmiany na piec węglowy.

Zdjęcie główne: Mikhail Nilov/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

  • rafał 04.08.2022

    trzeba było chociaż odnieść się do odstępstwa (w rozumieniu Prawa Budowlanego) w przypadku zmiany kotła na paliwo stałe na pompę ciepła albo zmianę kotła gazowego na pompę ciepła.

  • Dariusz 19.08.2022

    Czy zmiana pompy ciepła powietrze woda na gruntowa bedzie zmiana istotną?