Budowa wiaty z pozwoleniem czy bez?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Wiata jest bardzo popularnym rodzajem budowli. Jakie formalności należy spełnić, aby móc ją wybudować?

Czym jest wiata garażowa?

Wiata jest obiektem budowlanym niezwiązanym trwale z gruntem. Najczęściej ma wydzieloną przestrzeń za pomocą przegród budowlanych. Składa się z fundamentów i dachu. W prawie budowlanym nie ma żadnej definicji wiaty. Można ją znaleźć w orzecznictwie sądowym określającym, że wiata nie jest budynkiem. Dlatego nie może mieć jego cech określonych w art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego. Oznacza to, że jest to obiekt budowlany „niezwiązany trwale z gruntem, lub niewydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, lub też nie posiada fundamentów, lub dachu”. Wystarczy, aby jedna z powyższych przesłanek została spełniona i budowla zostanie uznana za wiatę.

Jaką wiatę można wybudować na zgłoszenie?

Prawo budowlane art. 29 ust. 14 pkt c określa, że wiata o zabudowie do 35 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak liczba obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m2 nie może przekroczyć 2 na każde 500 m2 działki. W ich przypadku obowiązuje milcząca zgoda.

Zgłoszenia należy dokonać we właściwym dla nieruchomości urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. We wniosku powinny się znaleźć:

  • dane inwestora,
  • zakres i miejsce robót,
  • data rozpoczęcia robót,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
  • projekt budowli.

Prace należy rozpocząć po uzyskaniu z urzędu milczącej zgody, czyli jeśli w ciągu 21 dni nie będzie żadnej odpowiedzi z urzędu, to można rozpocząć prace budowlane.

Na jaką wiatę należy mieć pozwolenie na budowę?

Jeśli wiata będzie miała więcej niż 35 m2 powierzchni zabudowy lub ilość obiektów przekroczy dwa na każde 500 m2, to niezbędne jest pozwolenie na budowę. W takiej sytuacji należy uwzględnić Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu, ponieważ każda wiata musi spełniać warunki zabudowy.

Jeśli wiata jest usytuowana na terenie obiektów zabytkowych lub przy obiektach zabytkowych również wymaga pozwolenia na budowę. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć również zgodę konserwatora zabytków. Decyzja wydawana jest na podstawie przepisów o ochronie zabytków.

Wybierając miejsce na wiatę, należy spełnić przepisy wynikające z ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych o właściwej odległości od krawędzi jezdni.

Zdjęcie główne: John Paulsen/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*