Drzewa na działce budowlanej – co trzeba zrobić, aby wyciąć je legalnie?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Na Twojej działce znajdują się drzewa, które chciałbyś wyciąć? Zanim to zrobisz, dowiedz się, czy potrzebujesz pozwolenia. Nielegalna wycinka drzew i krzewów wiąże się z dużymi karami finansowymi.

Mimo że dana działka jest własnością prywatną, to należy pamiętać, że podlega ona prawom zagospodarowania przestrzennego w danej gminie. Oznacza to, że nie możemy wykonywać pewnych czynności, które byłyby niezgodne z założeniami miejscowego planu. Dotyczy to m.in. wycinki drzew. Przed ich samodzielnym usunięciem musimy ustalić, czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia i wniesienie ewentualnych opłat.

Wycięcie drzewa na działce a pozwolenie

Jeśli celem wycinki drzewa na działce, której jesteśmy właścicielem, nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, to pozwolenie zazwyczaj nie jest potrzebne. Samodzielnie możemy wycinać drzewa owocowe i krzewy, jednak powierzchnia ich skupiska nie powinna przekraczać 25 m². Bez zezwolenia wytniemy również uszkodzone drzewa i krzewy.

Pozwolenie na wycinkę jest konieczne, gdy obwód drzewa na wysokości 5 m przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Należy też pamiętać, że nie można wyciąć drzewa na działce, jeśli dana nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków bądź znajduje się na granicy parku narodowego lub rezerwatu przyrody. W takich przypadkach wymagane jest złożenie wniosku do regionalnego dyrektora ochrony środowiska albo dyrektora parku narodowego.

mfuente/pixabay.com

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew na działce

Jeżeli chcemy uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa, musimy złożyć odpowiedni wniosek. Pozwolenie wydają wójt, burmistrz lub prezydent miasta. We wniosku powinny zostać zawarte następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości,
 • oświadczenie o prawie własności nieruchomości,
 • nazwa gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do wycięcia,
 • obwód pnia drzewa (mierzony na wysokości 130 cm),
 • przeznaczenie terenu działki (działka budowlana, działka rolna),
 • przyczyna i termin wycinki,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa i krzewy,
 • rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu.

Odpowiedni organ ma 30 dni, aby podjąć decyzję o możliwości wycięcia drzewa na działce budowlanej. W przypadku decyzji pozytywnej zostanie podany termin wycinki drzew na działce, a także (w niektórych przypadkach) wysokość opłaty. Warto pamiętać, że urząd może odmówić usunięcia drzewa z działki w okresie od 1 marca do 15 października, a więc w okresie ochrony miejsc lęgowych ptaków.

Wycinanie drzew na działce budowlanej – opłaty i kary

W rozporządzeniu ministra środowiska ustalono opłaty za wycięcie drzewa na działce budowlanej. Wysokość kwoty jest uzależniona od gatunku drzewa i obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Wymienione powyżej drzewa mogą zostać wycięte wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia. Za samowolne usuwanie drzew grozi kara, której wysokość sięga dwukrotności kwoty, jaką musielibyśmy zapłacić za wycinkę. Kara obowiązuje również przy zniszczeniu drzew i krzewów.

Opłat za ścinanie drzew na działce unikniemy jedynie w sytuacjach, gdy:

 • drzewo zagraża bezpieczeństwu mienia lub ruchu drogowego, kolejowego albo lotniczego;
 • przeprowadzamy odnowę i pielęgnację drzew rosnących na terenie zabytkowym;
 • miasto planuje przebudowę dróg publicznych i kolejowych;
 • drzewo obumarło z przyczyn niezależnych od nas;
 • zobligujemy się do przesadzenia drzewa lub zastąpienia go innym.

zdj. główne: 652234/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*