Gruz i odpady budowlane. Jak zadbać o porządek na działce podczas budowy?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Gruz to zazwyczaj mieszanka ceramiki budowlanej, pozostałości po zaprawie, a także żwiru, skruszonego betonu i innych odpadów. Przy nieprawidłowym składowaniu może powodować duży nieporządek podczas budowy.

Podczas rozbiórki lub remontu powstają ogromne ilości odpadów budowlanych. Przy wyburzaniu 10 metrów kwadratowych ceglanego muru zostają aż 2 tony gruzu. Warto pamiętać, że takie pozostałości można składować i wykorzystywać na wiele sposobów. W artykule tłumaczymy, jak skutecznie zadbać o porządek podczas budowy.

Jak usunąć gruz z budowy?

Planowanie budowy jest bardzo złożonym procesem. Zespół, składający się z inwestora, architekta oraz wszystkich wykonawców, musi dokładnie określić, jak będą przebiegać wszystkie prace. Wymaga to zorganizowania potrzebnego sprzętu, a także sprowadzenia do pracy wykwalifikowanych osób. Na końcu pozostaje sprawa zagospodarowania powstałych odpadów budowlanych. Ze względu na ich ogromną masę i objętość trzeba zadbać o prawidłowe ich zutylizowanie. Sposób postępowania z gruzem jest w Polsce ściśle regulowany prawnie, a za nieprzestrzeganie zasad grożą wysokie kary finansowe. Za przechowywanie odpadów na terenie posesji, gdzie prowadzona jest rozbiórka, inwestor może dużo zapłacić. Jeżeli nie chcemy narażać się na niepotrzebne wydatki, warto odpowiednio wcześniej zaplanować, jak skutecznie pozbyć się gruzu i zadbać o porządek na działce podczas budowy. Najłatwiej jest wynająć firmę, która świadczy kompleksowe usługi wywozu odpadów budowlanych. Na okres prowadzonych prac należy wynająć specjalny pojemnik na gruz, a następnie zapłacić za jego wywóz. Warto jest jednak poznać alternatywne, bardziej ekologiczne rozwiązania gospodarowania gruzem. Jest to nadal cenny materiał budowlany, który po niewielkim przetworzeniu może się stać surowcem zdatnym do ponownego wykorzystania. 

Sposoby wykorzystania gruzu

Przez wiele lat odpady budowlane powszechnie wykorzystywano do wykonywania tak zwanych gruzobetonów. Metoda gospodarcza pozwalała na zatapianie w mieszance betonowej elementów gruzu. Alternatywnym rozwiązaniem było zalewanie zwilżonych odpadów rozdrobnioną mieszanką betonową. Obecnie stosuje się nieco inne, bardziej skuteczne rozwiązania. Przy pomocy maszyn rozdrabnia się pozostałości z budowy. Takie drobne kawałki służą następnie jako kruszywo do sporządzania mieszanek betonowych. W ten sposób znaczna część niechcianych odpadów ulega recyklingowi i dostarcza składnika, który jest niezbędny do wytwarzania wielu rodzajów betonu. Inwestorzy coraz częściej wykorzystują gruz powstały z wyburzania starych zabudowań do formowania sztucznych wzniesień, podjazdów, tworzenia ścieżek oraz łatania dziur. Nieregularne ostre kształty rozdrobnionych odpadów sprawiają, że kawałki łatwo się klinują i nie przesuwają. Kamienie, resztki żwiru oraz inne pozostałości nadają się także do tworzenia nowych placów, dróg i parkingów dla okolicznych mieszkańców. 

O czym pamiętać już w trakcie budowy?

Warto starać się na bieżąco sprzątać powstające odpady, żeby następnie łatwiej móc nimi gospodarować. Koszt wynajmu kontenera nie należy do najniższych. Zazwyczaj za jeden pojemnik o objętości 2 metrów sześciennych na okres od 3 do 5 dni, włącznie z wywozem zawartości, zapłacimy około 350 zł. W przypadku kontenera o objętości 5 metrów sześciennych ta cena rośnie do około 400 zł. Doświadczone ekipy budowlane mają jednak sposoby, żeby zmniejszyć koszty związane z kontenerem. Na terenie, gdzie w późniejszym czasie planuje się zbudowanie placu zabaw czy parkingu, należy usunąć około 20 centymetrów ziemi. Do tak powstałego wgłębienia można na początku trwania budowy wsypywać niewielkie elementy gruzu czy żwiru. Składowanie ich w jednym, oznaczonym miejscu sprawi, że łatwiej będzie zaprowadzić porządek wokół głównej budowy domu czy apartamentowca. Część z nich może być od razu wykorzystana ponownie. Warto oddzielać odpady, które nie będą poddawane recyklingowi, takie jak plastik (folie, styropian, elementy zabezpieczające) czy drewno. Je można od razu umieszczać w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach. Kiedy uzbiera się już większa ilość gruzu, wówczas warto zamówić specjalny pojemnik z możliwością wywozu.

kontener z gruzem na budowie
Image by ungvar, from: freepik.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*