Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na rozbiórkę?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Roboty rozbiórkowe są możliwe do rozpoczęcia, kiedy otrzymamy decyzję o pozwoleniu na nią. Aby otrzymać taką decyzję, musimy wypełnić wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wraz ze wskazanymi załącznikami.

Kiedy można rozpocząć prace rozbiórkowe?

Często kupujemy nieruchomość z już postawionym domem. Niestety takie działki wymagają od nas przebudowy. Często zdarza się, że  nieruchomość jest w złym stanie technicznym, dlatego należy najpierw ją rozebrać, by móc postawić nowy budynek. Potrzebne nam do tego będą odpowiednie dokumenty, aby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę. Przy nieprawidłowościach w wypełnionym przez nas wniosku możemy nie otrzymać potrzebnego pozwolenia. Może być też tak, że w razie problemów z naszym wnioskiem organ, który jest uprawniony do jego rozpatrywania, nie sprawdzi go i pozostanie on nierozpatrzony. Aby otrzymać pozwolenie na rozbiórkę będą nam potrzebne takie dokumenty, jak akt notarialny – jego odpis, który potwierdzi, że jesteśmy właścicielami działki wraz z nieruchomością oraz pozwolenia odpowiednich organów, w tym wypadku urzędu gminy, do której należy nieruchomość. Urząd gminy musi wystawić nam zaświadczenie oraz zgodę na rozbiórkę. Wcześniej są sprawdzane takie dane  jak ocena oddziaływania rozbiórki na środowisko. Wcześniej urzędnicy muszą ocenić oddziaływanie rozbiórki na obszar natura 2000, jeśli jest to wymagane przez przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. Opinie muszą wyrazić również organy, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Jeśli rozbiórka nieruchomości nie będzie odbywała się na terenie parku narodowego lub na terenie działki nie znajduje się żaden pomnik przyrody, wtedy ilość pozwoleń jest nieco mniejsza i ułatwia nam to rozpoczęcie prac rozbiórkowych. Należy również w urzędzie gminy przedstawić dokumentację działki, jej plan oraz wielkość nieruchomości. Jeśli rozbiórka będzie dotyczyła również gazociągu przemysłowego, linii przemysłowej elektroenergetycznej, czy rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej, wtedy potrzebne będzie wyrażenie zgody przez ministra właściwego, zajmującego się sprawami energii. 

Kiedy nie potrzebujemy zgody na rozbiórkę?

W przypadku, kiedy nasza nieruchomość nie jest położona w obszarze Natura 2000, nie należy do parku przyrodniczego, ani rezerwatu przyrody, a także nie znajdują się na niej ważne gazociągi. Wtedy nie potrzebujemy tak szczegółowych dokumentów ani pozwoleń. Istnieją przypadki, w których nie jest nam potrzebna  dokumentacja związana ze zgodą na rozbiórkę. Możemy bez zgody rozebrać np. budynki i budowle, które nie są wpisane do rejestru zabytków, a także które nie są objęte ochroną konserwatorską i które są niższe niż 8 metrów. Ważne również, by odległość od granicy działki takich budynków nie była mniejsza niż połowa wysokości zabudowań, które chcemy zburzyć. Chodzi tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwo całej rozbiórki oraz uniemożliwienie narażenia na szkody pobliskie budynki. Bez pozwolenia możemy poprosić również o rozbiórkę obiektów oraz urządzeń budowlanych, przy których niepotrzebne jest pozwolenie na budowę. Chodzi o pomieszczenia gospodarcze, takie jak komórki, stodoły, czy garaże blaszane. Nie powinny być one również chronione jako zabytki. 

Mimo wszystko rozbiórka powinna być zgłoszona właściwemu organowi, w tym wypadku będzie to urząd gminy, którego informujemy o przeprowadzanych przez nas pracach rozbiórkowych oraz ich zakresie. 

Pozwolenia na rozbiórkę możemy nie otrzymać, jeśli wpłynie ona na pogorszenie stosunków wodnych, a także warunków sanitarnych czy stanu środowiska naturalnego. 

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i mienia, ważne jest przedstawienie planu prac rozbiórkowych oraz danych o samym obiekcie, który ma zostać poddany rozbiórce odpowiednim organom. Ocenią one, czy rozbiórka będzie przeprowadzana prawidłowo. Plan rozbiórki można sporządzić wraz z firmą rozbiórkową, z którą chcemy współpracować.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*