Na jakim etapie można wprowadzić zmiany do projektu?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Gotowy projekt domu chcemy zwykle nieco zmodyfikować. Zmiany mogą być istotne bądź nie. Można je nanosić, jednak w niektórych przypadkach konieczne jest wstrzymanie prac do czasu wydania zgody.

Projekt budowlany – czy można wprowadzać zmiany?

Projekt domu jest niezbędnym dokumentem, aby otrzymać pozwolenie na budowę. Przyszli właściciele często decydują się na zakup gotowego projektu (adaptowanego do konkretnej działki), który jest zdecydowanie tańszą opcją niż przygotowany na indywidualne zamówienie. Trzeba jednak liczyć się z tym, że taki projekt nie będzie „szyty na miarę” i idealnie dopasowany do naszych potrzeb oraz oczekiwań.

Może się ponadto zdarzyć, że zechcemy dokonać zmian w takim projekcie. Najlepiej zrobić to na samym początku, na etapie adaptacji, czyli jeszcze przed zgłoszeniem budowy czy złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Jeśli zaś podejmiemy taką decyzję już po wydaniu pozwolenia lub po rozpoczęciu robót budowlanych, wówczas musimy się liczyć z późniejszymi formalnościami, których trzeba bezwzględnie dopilnować. Zależą one od rodzaju zmian. Prawo budowlane definiuje pojęcia odstępstw istotnych oraz odstępstw nieistotnych w projekcie budowlanym.

projekt domu
Photo from Pixabay.com

Istotne zmiany w projekcie

Zmiany istotne w projekcie domu wymagają projektu zamiennego z dokładnym ich uwzględnieniem. Co ważne, prace budowlane można wykonywać dopiero po uzyskaniu zgody na zmianę pozwolenia na budowę. W tym wypadku nie ma możliwości wcześniejszego ich kontynuowania.

Do odstępstw istotnych zaliczamy przede wszystkim te, które:

 • ingerują w konstrukcję budynku (zmiana kubatury, kształtu, liczby kondygnacji oraz wysokości, szerokości i długości w zakresie przekraczającym 2%);
 • zmieniają sposób użytkowania domu (na przykład z poddasza nieużytkowego w mieszkalne, garażu w lokal usługowy);
 • zmieniają ulokowanie budynku względem granic działki bądź sąsiadujących nieruchomości;
 • naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania;
 • obejmują zmiany w zakresie źródeł ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • wymagają specjalistycznej opinii (na przykład geotechnicznej), pozwoleń i innych dokumentów;
 • zmieniają zagospodarowanie działki lub terenu (zmiana usytuowania stanowisk postojowych, kanalizacji i cieków wodnych).

Nieistotne zmiany w projekcie

Są jeszcze odstępstwa określone mianem nieistotnych. Oczywiście wymagają one naniesienia w projekcie domu i wpisania do dziennika budowy, jednak zasadnicza różnica jest taka, że w tym przypadku nie ma konieczności przerywania prac ani nie wiąże się to z koniecznością otrzymania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Do odstępstw nieistotnych zaliczamy przede wszystkim te, które dotyczą zmiany:

 • rodzaju materiału pokrycia dachowego czy stawianych ścian;
 • kąta nachylenia dachu lub układu połaci dachowych;
 • przeznaczeń pomieszczeń (w miejscu garderoby gabinet czy zamiast sypialni kolejna łazienka);
 • liczby i rodzaju okien i drzwi, wielkości otworów okiennych, ich kształtu;
 • przebiegu instalacji;
 • elewacji domu;
 • wymiarów fundamentów oraz ich dostosowania do warunków glebowych.

>> Zobacz też: Co oznacza energooszczędność dopasowana?

Warto jeszcze pamiętać, że niektóre zmiany będą wymagały uzgodnienia z autorem projektu budowlanego. Dotyczy to między innymi złączenia dwóch budynków mieszkalnych w jeden bliźniaczy, zmiany wysokości pomieszczeń ponad 3 metry, zwiększenia bądź zmniejszenia ogólnej wysokości domu czy dobudowania tarasów, balkonów i ganków. Zakres konsultowanych zmian jest indywidualnie określany przez każde biuro projektowe.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*