Pozwolenie na budowę – ile wynosi czas oczekiwania?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Według prawa budowlanego przed rozpoczęciem budowy należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jak to zrobić i ile trzeba czekać na decyzję? Wyjaśniamy poniżej.

Po opracowaniu projektu budowlanego należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. W formularzu urzędowym musimy wskazać:

 • inwestora,
 • adres miejsca budowy,
 • rodzaj planowanej inwestycji,
 • oznaczenie ewidencyjne – numer działki.

Do wniosku dołącza się:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego (musi zawierać wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia),
 • oświadczenie o prawie do możliwości dysponowania nieruchomością,
 • zaświadczenie Izby Samorządu Zawodowego, że architekt jest wpisany do rejestru i ma odpowiednie uprawnienia,
 • decyzję o warunkach zabudowy,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (w niektórych przypadkach).

Wydawaniem pozwoleń na budowę zajmują się starostwo powiatowe lub urząd miasta, więc tam powinniśmy złożyć komplet dokumentów.

Jak długo czeka się na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Według przepisów prawa urzędy mają 65 dni od daty złożenia wniosku na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Co istotne, za każdy dzień zwłoki urzędom nalicza się grzywnę w wysokości 500 zł, która jest przekazywana do budżetu państwa. Termin 65 dni może ulec przedłużeniu jedynie w przypadku niekompletnej dokumentacji lub na przykład odwołań składanych przez sąsiadów czy opóźnień ze strony inwestora. Wydane pozwolenie na budowę staje się ostateczne po upływie 14 dni, jeśli nie odwoła się żadna ze stron.

Pozwolenie na budowę ma swój termin ważności – po wydaniu decyzji budowę należy rozpocząć w ciągu 3 lat. Po tym czasie pozwolenie traci ważność. Wówczas konieczne jest ponowne staranie się o wydanie pozwolenia. Co jeszcze ważne, po rozpoczęciu budowy ewentualne przerwy w robotach budowlanych nie mogą trwać dłużej niż 3 lata. Jeśli przerwa będzie dłuższa, pozwolenie także utraci ważność.

Należy też pamiętać, że jeśli budowa zostanie rozpoczęta przed wydaniem decyzji o pozwolenie albo będzie kontynuowana pomimo braku ważności dokumentu, to zostanie uznana za samowolę budowlaną, co wiąże się z wysokimi karami.

Warto jeszcze zaznaczyć, że decyzję o pozwolenie na budowę można przenieść na inną osobę, oczywiście za zgodą obu stron. Nowy nabywca musi zadeklarować, że przejmie wszystkie postanowienia zawarte w decyzji.

Kiedy nie trzeba składać wniosku o pozwolenie na budowę?

W niektórych przypadkach nie jest wymagane pozwolenie na budowę. W takich sytuacjach należy tylko zgłosić budowę. Czas oczekiwania na decyzję ze strony urzędu jest znacznie krótszy – wynosi 21 dni. Jeżeli w ciągu 21 dni nie otrzymamy żadnej decyzji od urzędu, możemy potraktować to jako milczącą zgodę i rozpocząć prace budowlane. Jeżeli urząd będzie miał jakieś obiekcje, wyda stosowną decyzję.

Wśród obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę, wyróżnia się:

 • wiaty przystankowe i peronowe,
 • obiekty przeznaczone do produkcji rolnej,
 • obiekty rekreacyjne: boiska szkolne, bieżnie, korty tenisowe,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także baseny i oczka wodne do 30 m²,
 • miejsca postojowe dla maksymalnie 10 pojazdów,
 • parterowe budynki wolnostojące o powierzchni do 25 m², na przykład altany,
 • obiekty, które piętrzą wodę poniżej 1 m,
 • parkometry z własnym zasilaniem.

Zdjęcie główne: Josh Olalde/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*