Prace remontowe, które wymagają zgłoszenia

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Ustawodawstwo dotyczące budownictwa zmierza w Polsce w kierunku, który z zasady ma sprzyjać dokonywaniu remontów bez zgłoszenia. Okazuje się jednak, że wciąż mamy dość pokaźną liczbę prac, o których trzeba powiadomić. Które działania podlegają tym wymogom? Czym zgłoszenie różni się od pozwolenia? Podpowiadamy.

Na czym polega zgłoszenie?

Zgłoszenie prac budowlanych w 2021 r. należy przedstawić w:

 • starostwie powiatowym,
 • urzędzie wojewódzkim,
 • urzędzie dzielnicowym.

Za każdym razem trzeba do niego dołączyć właściwe dokumenty. Będą to:

 • zgłoszenie prac budowlanych,
 • oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • rysunki,
 • szkice,
 • projekt zagospodarowania działki,
 • ewentualnie inne wymagane dokumenty.

Zgłoszenia dokonuje się przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac – jeśli ze strony urzędu nie ma sprzeciwu, możemy przystąpić do ich prowadzenia.

Co grozi za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia? 

Brak zgłoszenia sprawia, że popełniamy samowolę budowlaną. Mogą nas wówczas czekać dotkliwe kary. Wyjściem jest wówczas przyznanie się do winy i staranie o legalizację samowoli budowlanej.

Prace remontowe, które trzeba zgłosić

Może się wydawać, że prace remontowe w prawie budowlanym powinny być traktowane w taki sposób, że nie wymaga się w ich przypadku zgłoszenia. Definicję remontu określa Prawo budowlane (art. 3 pkt 8), gdzie czytamy, że jest to: „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Remont z zasady nie może powodować zmiany parametrów użytkowych budynku. Czy potrzebne są więc w jego przypadku zgłoszenia? Okazuje się, że niekiedy tak.

szpachlowanie ściany
Photo from Freepik.com

Popularne rozumienie terminu „remont” dzieli się w prawie budowlanym na kilka sytuacji, które dotyczą bieżącej konserwacji, remontu i przebudowy. Co do zasady: 

 • nie zgłaszamy działań związanych z bieżącą konserwacją,
 • zgłaszamy niektóre prace remontowe,
 • uzyskujemy pozwolenie na budowę w przypadku dokonywania przebudowy budynku.

Prace remontowe. Co zgłosić?

Co zgłaszamy przed rozpoczęciem prac? Dawniej zakres objętych tym obowiązkiem działań był bardzo szeroki. Obecnie należy zgłaszać znacznie mniej prac remontowych. Zgłaszać należy:

 • remont obiektów, na których budowę potrzebna jest decyzja o pozwoleniu na budowę;
 • remont budynków, na których budowę konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, o ile chodzi o przegrody zewnętrzne lub elementy konstrukcyjne.

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

Co do zasady wymiana okien w budynku nie wymaga pozwolenia na budowę i zgłoszenia, wtedy gdy nie dochodzi do ingerencji w rozmiar otworów drzwiowych i okiennych. Manipulowanie ich wielkością, zabudowanie starych otworów lub wykonanie nowych wymagają pozwolenia na budowę. Podobnie jest w przypadku budynku zabytkowego. Kiedy dokonamy wymiany drzwi i okien na zgłoszenie? Wówczas, gdy budynek znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W takim przypadku konieczne jest też pozwolenie uzyskane od właściwego konserwatora zabytków.

Docieplenie

W przypadku docieplenia bardzo dobrze widać to, w jakim kierunku ewoluują przepisy prawa budowlanego. Chodzi przede wszystkim o to, że zmieniają się one w duchu dostosowania litery prawa do stanu faktycznego, gdzie wiele prac, co do których dawniej wymagano pozwoleń, nie jest na tyle skomplikowana czy niebezpieczna, by musiała podlegać ścisłej kontroli.

Jeszcze kilka lat temu wymagano zgłoszenia prac dociepleniowych bez różnicy co do tego, jak wysoki był budynek, na którym były prowadzone. Obecnie przepisy są zdecydowanie mniej restrykcyjne. Zgłoszenia wymagają wyłącznie docieplenia wykonywane na budynkach wyższych od 12 m i niższych od 25 m. W każdym przypadku trzeba je jednak zgłaszać, gdy budynek znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

>> Zobacz też: JAK UKŁADAĆ KAMIEŃ NA ŚCIANIE?

Gdzie jeszcze będzie się od nas wymagać zgłoszenia?

Poza pracami budowlanymi zgłoszenia wymagają też liczne prace instalacyjne. Dotyczy to między innymi instalacji urządzeń radiokomunikacyjnych na wysokości powyżej 3 m, krat na oknach budynków, tablic i urządzeń reklamowych, instalacji gazowych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego. 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*