Zezwolenie na wjazd na działkę. Kiedy jest konieczne?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Wykonanie zjazdu na działkę i zamontowanie oznaczenia to nie czynności, które można zrobić zgodnie z własnymi upodobaniami. W każdej z wymienionych sytuacji należy stosować się do konkretnych zapisów prawnych i spełnić określone formalności. Dowiedz się więcej na ten temat z naszego artykułu!

Zjazd z drogi – wjazd na własną działkę. Czym właściwie jest?

Według przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za zjazd uważa się połączenie drogi publicznej z nieruchomością znajdującą się przy drodze. Jest to miejsce bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Co więcej, każdy zjazd musi mieć twardą nawierzchnię lub co najmniej twardą w obszarach przy pasie drogowym. Jezdnia powinna mieć szerokość nie większą niż wymiary jezdni na drodze. Dobrze też wiedzieć, że zjazd nie jest skrzyżowaniem.

Oprócz tej definicji, zezwolenie na wjazd na działkę jest uwarunkowane rodzajem drogi. Wyróżnia się dwie odmiany: zjazd publiczny i indywidualny. W pierwszym przypadku jest on określony przez zarządcę drogi jako zjazd do przynajmniej jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza lub o charakterze publicznym. Z kolei charakterystyka zjazdu indywidualnego polega na tym, że jest to zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.

Kiedy nie potrzeba zezwolenia na wjazd na działkę?

Zanim przejdziemy do meritum, powiedzmy więcej na temat tego, kiedy nie trzeba zezwolenia na wjazd na działkę. Jeszcze nie tak dawno, bo do 2015 roku, wszystkie zjazdy z drogi publicznej wymagały uzyskania konkretnego pozwolenia. Jednakże doszło do znowelizowania prawa budowlanego. 

Wskutek tego pojawił się nowy zapis, który spowodował, że w większości przypadków zezwolenie na zjazd na działkę przestało być wymagane. Dotyczyło to kolejno zjazdu: z drogi gminnej, z drogi powiatowej, z drogi wojewódzkiej i zatok parkingowych na wspomnianych drogach. Wykonanie zjazdów i zatok może zostać przeprowadzone na podstawie procedury zezwolenia na lokalizację.

Przypadki, w których jest wymagane zezwolenie na wjazd na działkę

Wyjątkiem od opisanych wcześniej zjazdów, ale także i zatok, są części jezdni odchodzące od dróg krajowych. Zjazdy o tej charakterystyce wciąż mogą być budowane wyłącznie przy posiadaniu ważnego, wydanego pozwolenia na budowę. 

Tym samym, planując budowę albo przebudowę zjazdu ze swojej nieruchomości na drogę publiczną, należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację albo przebudowę zjazdu. Tę sprawę można załatwić w trakcie wizyty w urzędzie lub listownie.

Warunkiem w takiej sytuacji jest dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych za zjazd uznaje się „część drogi publicznej łączącą jezdnię z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Z kolei do samej realizacji budowy, jest zobowiązany inwestor, czyli właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległych do drogi. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku budowy albo przebudowy istniejącej już trasy, decyzja zależy od zarządcy drogi.  Mogą nim być takie podmioty, jak: GDDKiA, wójt, burmistrz, prezydent miasta, czy zarząd województwa lub powiatu dla dróg wojewódzkich albo powiatowych.

Zdjęcie główne: Vita Marija Murenaite/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*