Decyzja o warunkach zabudowy. Kto ją wydaje i gdzie ją uzyskać?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Jeżeli planujemy wybudować dom na działce, która nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), to musimy złożyć wniosek o warunki zabudowy. Jakie informacje zawiera taki dokument, kto go wydaje i gdzie możemy go uzyskać? Wyjaśniamy.

Budowa domu należy do tych przedsięwzięć, które wymagają wielu formalności. Zanim zabierzemy się za kładzenie fundamentów i stawianie ścian, powinniśmy wybrać się do odpowiedniego urzędu, aby poznać warunki zabudowy danego terenu. Dokument przydaje się, gdy szukamy działki, ale pomoże też rozwiać wiele wątpliwości, na przykład tych związanych z określeniem, jaki dom możemy wybudować na danym terenie.

Czym są warunki zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy to dokument, który dokładnie określa, na jakich zasadach możemy zagospodarować daną działkę. Znajdziemy tam informacje dotyczące między innymi tego, jakie wymagania pod względem powierzchni zabudowy i liczby kondygnacji musi spełniać zaprojektowany dom. Decyzję o warunkach zabudowy podejmują odpowiednio wójt gminy, burmistrz albo prezydent miasta. Zasady jej wydawania reguluje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Przepisy wskazują, że inwestor powinien ubiegać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, gdy wybrana działka nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy odpowiada organ administracji architektoniczno-budowlanej danego urzędu w granicach administracyjnych jego oddziaływania. Dokument możemy więc uzyskać w urzędzie, który swoimi działaniami obejmuje teren naszej inwestycji – będzie to urząd gminy albo miasta. Jeżeli planujemy budować dom na terenie zamkniętym, to wniosek o warunki zabudowy musimy złożyć do urzędu wojewódzkiego.

Kto może wystąpić o warunki zabudowy?

Według przepisów prawa każdy może wystąpić o warunki zabudowy. Taką możliwość ma więc nie tylko właściciel konkretnej działki, lecz także osoba, która dopiero planuje ją kupić. Co ważne, właściciel nieruchomości nie musi wiedzieć, że chcemy ubiegać się o wydanie warunków zabudowy. Zdarza się, że do danego urzędu trafia kilka wniosków o warunki zabudowy, które dotyczą tej samej działki. Taka sytuacja ma miejsce, gdy zakupem danej działki interesuje się wielu inwestorów. Wówczas uzyskanie pozwolenia na budowę jednej z tych inwestycji na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy może wykluczyć realizację pozostałych.

W jakich przypadkach jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy?

Warunki zabudowy pomagają gminie zachować ład przestrzenny na swoim terenie. Dokument określa dopuszczalne parametry zabudowy, w tym usytuowanie budynku na działce, kąt nachylenia połaci dachowych czy wysokość budynków. O decyzję o warunkach zabudowy musimy się postarać nie tylko wtedy, gdy teren z naszą działką nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lecz także w przypadku:

  • rozbudowy domu,
  • przekształcenia sposobu użytkowania obiektu,
  • wykonania robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę.

Decyzja o warunkach zabudowy nie jest potrzebna, gdy: 

  • planujemy budowę na terenie objętym MPZP,
  • chcemy dokonać w domu jednorazowej zmiany tymczasowej (trwającej do roku), która nie wymaga pozwolenia na budowę.

Zdjęcie główne: Avel Chuklanov/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*