Gdzie i jak uzyskać zgodę na budowę domu jednorodzinnego?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Planujesz budowę domu i zastanawiasz się, od czego zacząć? Gdzie uzyskać zgodę na budowę oraz jakie dokumenty są potrzebne? Zobacz, jak wygląda ten proces.

Photo by: Angelo Esslinger, from: Pixabay 

Przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego, musimy uzyskać zgodę na budowę. Są dwa sposoby, aby taką zgodę otrzymać. 

Zgoda na budowę

Aby uzyskać zgodę na budowę, zgłaszamy do urzędu, że chcemy wybudować dom i w odpowiedzi otrzymać możemy tak zwaną „milczącą zgodę”. Otrzymanie zgody na budowę to prosty i szybki sposób pozwalający na rozpoczęcie budowy. Jednak nie we wszystkich przypadkach takie zgłoszenie jest wystarczające. Często wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest oficjalną decyzją urzędu, zgodnie z którą możesz wybudować dom na swojej działce. Uzyskanie takiego pozwolenia jest wymagane w pewnych konkretnych przypadkach, takich jak:

  • tak zwany obszar oddziaływania domu wykracza poza działkę, na której ma powstać dom; tzn. na terenie działki mogą znaleźć się obiekty, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców lub obszar oddziaływania wykracza poza naszą działkę, wchodząc na działkę sąsiada;
  • wymagane jest przeprowadzenie tzw. postępowania środowiskowego, w przypadku gdy nasza działka znajduje się np. na terenie objętym ochroną przyrody, wówczas urząd miasta lub urząd powiatowy może przeprowadzić takie postępowanie, które ma na celu sprawdzić, czy planowany dom nie będzie szkodzić środowisku.

Potrzebne dokumenty

Starając się o zgodę na budowę zobowiązani jesteśmy przygotować komplet dokumentów, są to:

  1. Zgłoszenie budowy, którego formularz pobrać możemy na stronie gov.pl; 
  2. Projekt budowlany domu (4 egzemplarze);
  3. Zaświadczenie potwierdzające, że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania domów;
  4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór do pobrania znajdziemy na stronie gov.pl);
  5. Decyzję o warunkach zabudowy;
  6. Potwierdzenie zapłaty – w przypadku użytkowania części domu w celach innych niż mieszkaniowe, np. przy prowadzeniu warsztatu samochodowego.

Źródło: Gov.pl

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*