Ile kosztują fundamenty?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Fundamenty to jedyny element projektu, którego nie można w pełni zaplanować przed rozpoczęciem budowy. Warunki gruntowe i wymagania są różne, a problemy pojawiają się często dopiero podczas realizacji projektu. 

Wysokie wymagania

Obecność drzew – szczególnie tam, gdzie podłoże jest gliniaste – z pewnością podwyższy wymagania. W tym przypadku rowy będą musiały mieć głębokość do 3 m. Drzewa wpływają bowiem na wilgotność gleby na mniejszych głębokościach. Dodatkowo takie podłoże może się rozszerzać lub kurczyć w zależności od poziomu wilgoci.

Niejednokrotnie należy wyłożyć wykop po jednej lub obu stronach ściśliwym materiałem i wprowadzić ślizgową membranę. Przy takich pracach budowlanych przyda się koparka z szerszą łyżką.

Jak wygląda budowa fundamentów?

Fundamenty pozwolą bezpiecznie rozłożyć ciężar domu i zapobiegną osuwaniu się podłoża. Dzięki nim można uniknąć nierównomiernego osiadania konstrukcji, co prowadzi do poważnych problemów strukturalnych. 

Błędy na tym etapie są bardzo kosztowne, dlatego specjaliści sprawdzają przynajmniej dwukrotnie wszystkie pomiary, zaznaczają je na planach i upewniają się, że cała ekipa korzysta z takich samych dokumentów. Pamiętaj, by odłożyć pewną kwotę na niespodziewane wydatki. 

Jeśli nie masz pewności, który system fundamentów wybrać lub z jakim typem gleby masz do czynienia, poproś o pomoc eksperta. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek. Analizując różne kosztorysy, można wyciągnąć pewien wniosek. Zazwyczaj koszt fundamentów wynosi 10–20% sumy przeznaczonej na budowę domu.

Stan zero obejmuje wszystkie prace budowlane przeprowadzane w gruncie. Należy na nie przeznaczyć 15–25% środków z całkowitych kosztów budowy. Jeśli dysponujesz mniejszym budżetem, rozważ wzniesienie domu na ławach i ścianach tradycyjnych. Warto przy tym zaznaczyć, że koszty fundamentów niektórych domów bez podpiwniczenia wynoszą nawet 30% budżetu. Musisz liczyć się z większymi wydatkami, jeśli warunki gruntowo-wodne okazały się niekorzystne. Należy wówczas zrobić profesjonalny drenaż i solidniejszą izolację budynku.

Wysokie koszty wznoszenia fundamentów

Koszty stanu zero obejmują zarówno fundamenty, jak i roboty ziemne. Jeżeli nie trzeba wywozić gruntu, ich udział w budżecie to tylko 2–3%. Sytuacja robi się poważna, jeśli konieczna staje się wymiana słabego gruntu. Należy wówczas doliczyć koszty wywozu gruntu i transportu materiałów na podbudowanie fundamentów. Wydatki związane ze stanem zero mogą wtedy wzrosnąć nawet do 20% całkowitego budżetu.

W gotowych projektach stosuje się zazwyczaj betonowe ławy fundamentowe i ściany wykonane z bloczków betonowych. Najczęściej trzeba na nie przeznaczyć 5–8% budżetu. Jeśli jednak zdecydujesz się na żelbetowe elementy, musisz na nie przeznaczyć 10%. 

Podczas przygotowywania kosztorysu prac, należy wziąć pod uwagę podkład betonowy pod ławami fundamentowymi, ściany fundamentowe, ławy i stopy fundamentowe, a także izolację przeciwwilgociową. Musisz też wliczyć koszt izolacji cieplnej, podkład na gruncie z zagęszczonej podsypki oraz płytę betonową na gruncie. 

Płytkie fundamenty

Taki system stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy gleba blisko powierzchni gruntu ma wystarczającą nośność, a leżące poniżej słabsze warstwy nie powodują nadmiernego osiadania. Płytkie fundamenty wykorzystuje się najczęściej przy budowie małych domów. Rozkładają duże obciążenia na większej powierzchni gruntu.

płytkie fundamenty
Image by bilanol, from: freepik.com

Głębokie fundamenty

Głębokie fundamenty przenoszą obciążenia ze słabych i ściśliwych gruntów do mocniejszej warstwy, zwykle leżącej bardzo głęboko. Zazwyczaj stosuje się je w przypadku dużych obciążeń projektowych (powyżej 4 kondygnacji) oraz tam, gdzie na małej głębokości występuje uboga gleba. 

głębokie fundamenty
Image from: pxhere.com

Budowanie fundamentów pochłania dużo czasu i pieniędzy. Istnieje wiele problemów, które mogą pojawić się w trakcie prac i znacznie podwyższyć koszt budowy. Należy wówczas doliczyć do budżetu wydatki związane z materiałami i maszynami. Warto pamiętać, że koszt i szybkość wykonania fundamentów są trudne do przewidzenia. Należy więc racjonalnie oszacować budżet.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*