Zagęszczanie gruntu. Metody zagęszczania – wady i zalety

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Niestabilny grunt należy dodatkowo wzmocnić, aby możliwe było bezpieczne położenie fundamentów. W tym celu przeprowadza się zagęszczanie gruntu, dzięki któremu zapobiegnie się osuwaniu fundamentów w przyszłości. Jakie metody zagęszczania gruntu możemy wyróżnić?

Zagęszczanie gruntu będzie konieczne, jeśli po wykonaniu badań geotechnicznych okaże się, że grunt na działce przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego nie jest wystarczająco stabilny. Budynek postawiony na gruncie o słabej nośności i stateczności może w przyszłości osiadać, co przejawia się w niebezpiecznych pęknięciach widocznych na ścianach, sufitach i podłogach.

Dobór metody zagęszczania gruntu zależy od wielu czynników, na przykład od warunków gruntowych czy możliwości technologicznych. Przed wybraniem metody zagęszczania gruntu powinno się wykonać badania geotechniczne, które pozwolą określić nie tylko nośność gruntów, lecz także poziom wód gruntowych oraz przekroje geotechniczne wykonanych odwiertów.

Metody zagęszczania gruntu

Zagęszczanie gruntu jest dosyć złożonym i skomplikowanym zagadnieniem ze względu na szeroką gamę stosowanych technologii wzmocnienia oraz ekonomiczną optymalizację rozwiązania. Przy zagęszczaniu gruntu musimy wziąć pod uwagę:

  • warunki gruntowe (rodzaj gruntu i jego wilgotność),
  • lokalizację projektowanego wzmocnienia w stosunku do obiektów istniejących,
  • możliwości technologiczne wykonawców,
  • dostępność materiałów (na przykład duże ilości wysokiej jakości kruszywa).

Jakie technologie wzmacniania i zagęszczania gruntu możemy wyróżnić? 

Zagęszczanie gruntu kolumnami – metoda wymiany dynamicznej

W tej metodzie koparki czerpakowe albo różnego rodzaju dźwigi zrzucają ubijak o dużej masie z pewnej wysokości. Pierwszy etap formowania kolumny w gruncie polega na wybiciu dużego krateru, który następnie wypełnia się kruszywem za pomocą specjalnego ubijaka zrzucanego z odpowiedniej wysokości. Czynność powtarza się do momentu wyraźnego zmniejszenia zagłębiania się ubijaka po rzucie. Jeśli wzrośnie opór zagłębienia, będzie to oznaczać, że podstawa kolumny dotarła do warstwy gruntu o większej sztywności.

Impulsowe zagęszczanie gruntu

Technologia impulsowa umożliwia w dosyć krótkim czasie przyłożenie dużej energii do punktu na wzmacnianym obszarze. W tym celu wykorzystuje się urządzenie montowane na podwoziu gąsienicowym posiadające specjalnie skonstruowany stalowy stempel. Gdy w ułożony na gruncie stempel uderza młot, powstaje duża energia. Zagęszczarka może poruszać się po zagęszczonym terenie według wcześniej wyznaczonej siatki.

Wibroflotacja i wibrowymiana – zagęszczanie gruntu kolumnami żwirowymi

Wibroflotacja sprawdza się szczególnie na gruntach sypkich o zbyt niskim zagęszczeniu. Specjalny wibrator pozwala uzyskać podwyższenia wskaźnika zagęszczenia i wyrównanie terenu. Urządzenie jest podwieszane do dźwigu albo koparki i dzięki wibracjom zagłębia się w grunt. Z kolei wibrowymianę stosuje się przy gruntach spoistych o zbyt niskich parametrach mechanicznych. Specjalny wibrator śluzowy pozwala wprowadzić w podłoże gruntowe żwir.

Zagęszczanie gruntu pozwala zwiększyć jego gęstość objętościową, co wpływa na poprawę parametrów, na przykład zwiększenie nośności i zwiększenie wytrzymałości na ścinanie. Największą zaletą takich technologii jest tworzenie solidnej podstawy dla konstrukcji budynku, który ma zostać wybudowany. Wadą z pewnością są wysokie koszty.

Zdjęcie główne: Avel Chuklanov/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*