Kiedy pozwolenie na budowę nie jest konieczne?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Nowelizacja ustawy o prawie budowlanym, która weszła w życie z końcem września, zniosła wymóg pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Nowelizacja ta wprowadziła również szereg innych zmian w prawie budowlanym. 

Bez pozwolenia na budowę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 art. 28 ustawy o prawie budowlanym przewiduje, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

 • obiektów gospodarczych niezbędnych do produkcji rolnej, które są uzupełnieniem istniejących budynków zagrodowych. Mogą to być obiekty:
  • parterowe budynki gospodarcze o powierzchni do 35m2  oraz wysokości maksymalnej 4,8 m,
  • płyty do składowania obornika,
  • zbiorników na gnojówkę do pojemności 25mᶟ,
  • silosów naziemnych o pojemności do 30mᶟ oraz wysokości maksymalnej 4,5m,
  • suszarni kontenerowych o maksymalnej powierzchni zabudowy 21m²,
  • obiektów o powierzchni do 25m2 takich jak:
   • altany,
   • wiaty,
   • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze.

Na każde 500 mdziałki budowlanej można wybudować 2 takie obiekty.

 • prywatnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5mᶟ/dobę,
 • przydomowych basenów oraz oczek wodnych o powierzchni do 50 m2,
 • wiat o maksymalnej powierzchni zabudowy 50 m 2, gdy na działce znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczony do budownictwa mieszkaniowego. Na każde 1000 m2 działki, mogą zostać wybudowane dwie takie wiaty,
 • obiektów budowlanych znajdujących się na rodzinnych ogródkach działkowych. Powierzchnia zabudowy takich obiektów nie może przekraczać 25 mna terenie miasta i 35 mna terenach pozamiejskich. Wysokość takiego obiektu nie może przekraczać 5 m przy dachu stromym i 4 m przy dachu płaskim,
 • budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 20 m2  służących do utrzymania linii kolejowych, taki budynek musi znajdować się na terenie będącym własnością Skarbu Państwa, a zarządzanym przez kolej państwową,
 • miejsc postojowych do 10 samochodów,
 • domów na kołach, jeśli nie stoją dłużej niż 120 dni,
 • małej architektury ogrodowej,
 • ogrodzeń,
 • obiektów użytkowanych w trakcie realizacji:
  • robót budowlanych,
  • badaniach geologicznych,
  • pomiarach geodezyjnych.

Domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę

Dom jednorodzinny nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. Każdą działkę obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – niezależnie, czy dom budowany jest na zgłoszenie, czy na pozwolenie na budowę.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego:

 • wzór zgłoszenia dostępny na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
 • 4 kopie projektu budowlanego,
 • oświadczenie o posiadaniu nieruchomości na cele budowlane,
 • Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jeśli nie ma takiego dokumentu, to decyzja o warunkach zabudowy.

Procedura zgłoszenia

Komplet dokumentów należy złożyć minimum 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Jeśli starosta/ burmistrz czy prezydent miasta nie wyda sprzeciwu wobec zgłoszenia, to można przystępować do prac w dniu wskazanym we wniosku.

Decyzja odmowna może pojawić się w sytuacji, gdy zgłoszenie:

 • wymaga pozwolenia na budowę,
 • jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • jest niezgodne z przepisami prawa budowlanego.

Roboty niewymagające pozwolenia na budowę

Pozwolenia na budowę nie wymagają również prace polegające na:

 • remoncie obiektów budowlanych, jeśli nie są wpisane do rejestru zabytków,
 • zewnętrzne ocieplenie budynków do wysokości 12 m,
 • utwardzenie gruntu na działkach budowlanych,
 • instalowanie tablic i urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych, jeśli nie są wpisane do rejestru zabytków,
 • przebudowy sieci:
  • elektrycznej,
  • gazowej,
  • wodociągowej,
  • kanalizacyjnej,
  • telekomunikacyjnej.
 • zamontowanie krat w obiektach budowlanych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*