Jak przyłączyć wodę krok po kroku

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Doprowadzenie wody do domu jest bardzo czasochłonnym zajęciem, które wymaga dopełnienia wielu formalności.

Procedura i koszty związane z przyłączeniem wody do budynku

Do przyłączenia wody do budynku nie jest wymagane pozwolenie na budowę, choć same formalności z nim związane są czasochłonne i kosztowne dla inwestora. Przyłączenie wody do budynku wymaga zgłoszenia we właściwym dla nieruchomości urzędzie miasta lub gminy. Jest to zgłoszenie na tzw. milczącą zgodę, czyli brak sprzeciwu w przeciągu 30 dni oznacza zgodę na wykonanie prac.

Za przyłącze wodociągowe biegnące od sieci do budynku odpowiada przedsiębiorstwo zaopatrujące teren w wodę. Natomiast za przyłączenie budynku do sieci i utrzymanie tego przyłącza odpowiada właściciel nieruchomości. W wielu spółkach wodociągowych istnieje możliwość podpisania umowy na konserwację tego przyłącza, odbywa się ona na koszt właściciela posesji.

Koszty związane z przyłączem

Inwestor musi pokryć koszty:

 • projektu budowlanego,
 • geodety,
 • prób technicznych.

Koszty przyłącza do sieci rosną proporcjonalnie do długości odcinka. Obecnie cena pierwszego metra bieżącego przyłącza to około 500 zł, a każdy następny metr bieżący to około 700 zł. Na wysokość kosztów związanych z przyłączem wpływa:

 • lokalizacja działki budowlanej – ceny są wyższe w dużym mieście;
 • odległość budynku od sieci wodociągowej;
 • miejsce przyłączenia budynku do sieci;
 • średnica przyłącza do domu jednorodzinnego.

Projekt przyłącza wodociągowego jest zależny również od cen wykonawców. Dlatego zawsze warto sprawdzić kilka ofert i wybrać najkorzystniejszą. Warto wiedzieć, że nie zawsze najniższa cena jest najbardziej korzystna, bo w cenie mogą nie zostać uwzględnione wszystkie roboty, które należy przeprowadzić.

Przyłączenie wody do nieruchomości krok po kroku

Droga od rozpoczęcia starań do przyłączenia wody do domu jest często długa i wyboista. Nie zawsze wystarczy sam wykop i ułożenie rur. Prace bardzo często trzeba uzgadniać z zarządem dróg, ponieważ wymagają ingerencji w pas drogowy – pod nim są instalacje telekomunikacyjne, wodne i gazowe. Aby nic nie uszkodzić, należy przeprowadzić te uzgodnienia z firmami dostarczającymi ww. media. Cała procedura trwa minimum osiem miesięcy. Jak przyłączyć wodę krok po kroku?

1. Zgłoszenie i uzgodnienia

 1. Zebranie dokumentów niezbędnych do wykonania przyłącza wody, czyli:
  1. mapy sytuacyjno-wysokościowej,
  2. informacji o planowanych instalacjach podziemnych.
 2. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych. Wniosek składany jest w spółce wodnej. Do wniosku należy dołączyć:
  1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 z oznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy przyłącze.
 3. We wniosku inwestor musi podać m.in.:
  1. liczbę mieszkańców,
  2. rodzaj budynku,
  3. rodzaje odbiorników wody.

Warunki techniczne wydawane są w ciągu 14 dni (w szczególnych przypadkach w ciągu 30 dni), ważne są przez okres 2 lat.

2. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

 1. Należy udać się do projektanta mającego uprawnienia do wykonywania projektów przyłączy technicznych. W projekcie technicznym muszą zostać zawarte:
  1. miejsce przyłącza na planie budynku,
  2. wyznaczenie trasy przyłącza wodnego z uwzględnieniem już istniejących rur i przewodów,
  3. określenie wymaganej średnicy przyłącza, wodomierza i potrzebnych zaworów,
  4. opis techniczny.
 2. Złożenie projektu budowlano-wykonawczego do właściwego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 3. Uzgodnienie wydawane jest w terminie do 14 dni, w szczególnych przypadkach do 30 dni.
 4. Zgłoszenie dokumentacji w miejscowej spółce wodnej minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac.

3. Wykonanie i odbiór przyłącza

Gdy dokumentacja została pozytywnie zaopiniowana, to można przystąpić do prac ziemnych. Do kolejnych działań należą:

 1. Znalezienie odpowiedniego wykonawcy przyłącza, który zrealizuje je zgodnie z dokumentacją, lecz bez podłączania go do sieci – wykonują je pracownicy przedsiębiorstwa wodociągowego.
 2. Zgłoszenie zakończenia prac w przedsiębiorstwie wodociągowym. Po dokonaniu odbioru przez inspektora technicznego można zasypać wykopy.
 3. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza do miejscowej spółki wodociągowej, w celu uzgodnienia terminu montażu wodomierza.
 4. Zamontowanie wodomierza i podpisanie umowy na dostawę wody.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*