Jak wypełnić i gdzie umieścić tablicę budowy?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Tablica z niezbędnymi informacjami musi być ustawiona na każdym placu budowy. Wyjaśniamy, co powinna zawierać i czy ma być wyraźnie widoczna.

Tablica informacyjna na placu budowy jest prostokątna (o wymiarach zbliżonych do 90 x 70 cm) i w żółtym kolorze. Do tego wypełnia się ją ręcznie czarnym mazakiem nieścieralnym i wodoodpornym – wszystkie litery i cyfry muszą być czytelne i mieć co najmniej 4 cm wysokości.

Zgodnie z przepisami tablica musi zawierać takie informacje, jak:

  • rodzaj robót budowlanych i adres ich prowadzenia,
  • datę i numer pozwolenia na budowę,
  • nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz numer telefonu inwestora,
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres i numer telefonu wykonawcy (wykonawców) robót budowlanych,
  • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów.

>> Zobacz też: Co można zrobić przed budową domu?

Ponadto na tablice muszą znaleźć się także numery telefonów alarmowych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, gazowe i elektryczne) oraz numer telefonu do okręgowego inspektora pracy. Są one niezbędne w przypadku awarii, wypadku czy w sytuacji, gdy przechodzień zauważy jakieś nieprawidłowości.

Tablica powinna znajdować się na ogrodzeniu, murze lub stojaku – od strony drogi publicznej lub dojazdu do niej, na wysokości nie mniejszej niż 2 metry.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*