Zakończenie prac budowlanych. Jakie formalności są wymagane?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Końcowy etap prac nad budową domu to mieszanka ekscytacji i stresu. Cieszymy się, że już niedługo będziemy mogli przeprowadzić się do własnego, wymarzonego domu, jednak zanim się to stanie, musimy oficjalnie uzyskać informację o zakończeniu budowy. 

Wydawać by się mogło, że to nic prostszego, jednak w praktyce okazuje się, że wymaga to zgromadzenia wielu dokumentów, co zabiera dużo czasu. Jakie formalności musimy spełnić, by oficjalnie zakończyć budowę domu?

Niestety fakt, że prace budowlane w naszym nowym domu się już zakończyły, nie oznacza, że możemy się tam wprowadzić. Co więcej, zgodnie z polskim prawem budowlanym jest to przestępstwo i w efekcie jest obciążone karą finansową. Jak tego uniknąć? 

Zakończenie prac budowlanych w pigułce

Budowę można uznać za zakończoną nie w momencie ukończenia prac budowlanych, tak jakby się mogło wydawać. Opuszczenie budowy przez ekipę oznacza, że możemy rozpocząć urzędowe kroki do uzyskania wszelkich formalności.

Elektroniczny wniosek o zakończenie budowy

Od lipca 2021 roku mamy możliwość złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy online poprzez serwis e-budownictwo, na którym znajdziemy odpowiednie formularze (w tym nowe druki PB-16 i PB-16a). Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu koniecznych załączników i złożeniu podpisu elektronicznego składamy wniosek bez stania w długich kolejkach w urzędzie. Tak samo składamy wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Oczywiście nadal istnieje możliwość dopełnienia formalności w tradycyjny sposób. Na złożenie zawiadomienia masz 14 dni od momentu zakończenia prac. 

Jakich dokumentów potrzebujesz, by oficjalnie zakończyć budowę domu? 

Kiedy zaczynasz budowę domu jednorodzinnego, już od samego początku musisz troszczyć się o kompletowanie potrzebnych do zakończenia budowy dokumentów, w tym najważniejszego, uzupełnianego na bieżąco dziennika budowy, w którym znajdują się wszystkie konieczne dla urzędu informacje mówiące o przebiegu budowy i terminach, w jakich zostały przeprowadzone prace. 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy dołączasz: 

  • dziennik budowy (oryginał);
  • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i wszelkich miejsc, które były w tym czasie użytkowane, co w efekcie oznacza, że przestrzeń wokół jest bezpieczna dla wszystkich użytkowników, którzy mogą z niej swobodnie korzystać;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem bądź warunkami pozwolenia na budowę;
  • kopie rysunków stanowiące część zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami i opisem;
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, konieczne w przypadku, kiedy użytkowanie domu jest zależne od zagospodarowania;
  • protokół badań i sprawdzeń;
  • protokoły i potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy i sprawdzenia szczelności, np. sieci gazowej, ciepłowniczej lub wodno-kanalizacyjnej, protokół kominiarski;
  • dokumentacja geodezyjna, projekt budowlany.

Kiedy możesz się wprowadzić? 

Od momentu, kiedy złożyłeś wniosek o zakończeniu budowy w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, do momentu wprowadzenia się musi upłynąć 21 dni. Jeśli w tym czasie nie otrzymasz pisma informującego o nieprawidłowościach, możesz bez przeszkód się wprowadzić.

Zdj. główne: jarmoluk/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*