Czy budowa garażu wymaga pozwolenia?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Zmianie uległy przepisy prawa budowlanego dotyczące budowy garażu i wiat garażowych. Wprowadzone zmiany są bardzo korzystne dla obywateli.

Garaż i wiata w prawie budowlanym 

Niestety przepisy prawa budowlanego w żaden sposób nie definiują tych pojęć. Jako garaż rozumiane jest pomieszczenie lub budynek wolnostojący przeznaczony do postoju pojazdów. Pomieszczenie to zabudowane jest ze wszystkich stron ścianami, ma otwory okienne oraz konstrukcję dachu.

Wiata jest konstrukcją otwartą bez ścian zewnętrznych lub mająca maksymalnie ściany z trzech stron, ma zadaszenie pełne lub niepełne.  

Budowa garażu wg prawa budowlanego

Zgodnie z prawem budowlanym garaż można wybudować na:

 • zgłoszenie, jeśli jego całkowita powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2 – na każde 500 m2 działki budowlanej można wybudować dwa takie obiekty,
 • pozwolenie na budowę wymaga budowa garażu, mającego:
  • powierzchnię zabudowy większą niż 35 m2,
  • drugą dodatkową kondygnację.

Powyższe zasady dotyczą budowy garażu:

 • trwale związanego z gruntem,
 • niezwiązanego trwale z gruntem np. garaż ustawiony na betonowych bloczkach.

Wg prawa budowlanego nie ma znaczenia materiał, z którego wykonany jest garaż – ważna jest tylko powierzchnia jego zabudowy.

Garaż jest budynkiem wg prawa budowlanego, tym samym podlega rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku dotyczącego technicznych warunków zabudowy budynków. Dlatego podczas budowy garażu należy zachować odległość od sąsiedniej działki:

 • 4m od granicy działki, jeśli garaż ma ścianę z oknami od strony granicy,
 • 3 m od granicy, jeśli garaż na ścianie od granicy nie ma otworów okiennych,
 • 1,5 m, gdy działka jest węższa niż 16 m i pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego,
 • bezpośrednio obok granicy, gdy działka jest węższa niż 16 m i powala na to plan zagospodarowania przestrzennego lub garaż będzie przylegał do istniejącego budynku na sąsiedniej działce.

Wiata garażowa

Budowa wiaty garażowej nie wymaga żadnych wniosków urzędowych, jeśli:

 • powierzchnia zabudowy wiaty nie przekracza 35 m2,
 • działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, to powierzchnia wiaty może wynosić nawet 50 m2.

Jeśli dla działki, na której ma stanąć wiata, nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu, to należy uzyskać pozytywną decyzję o przeznaczeniu działki na cele mieszkalne np. decyzję o warunkach zabudowy.

Budowy wiaty nie trzeba zgłaszać, jeśli powierzchnia zabudowy nie przekracza 50m2. Na każde 1000m2 działki można zbudować dwie takie wiaty. Budowa wiaty o powierzchni powyżej 50m2 wymaga pozwolenia na budowę.

Wiata garażowa wg prawa budowlanego nie jest budynkiem, tym samym nie podlega technicznym warunkom zabudowy. Wiata może być budowana nawet w granicy działki.

Jeśli wiata ma choć jedną pełną ścianę, to jej budowa w granicy działki wymaga posiadania przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę – taka konstrukcja może mieć negatywny wpływ na sąsiednią działkę np. poprzez jej zaciemnienie.

Wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

Inwestor, decydując się na budowę wiaty lub garażu powinien zapoznać się z Wypisem i Wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, ponieważ tam znajdują się informacje dotyczące:

 • wysokości wiaty lub garażu,
 • rodzaju pokrycia dachu,
 • kąta nachylenia dachu,
 • minimalnej odległości od granicy działki.

Wymogi wynikające z tego dokumentu muszą zostać spełnione niezależnie czy budowa jest:

 • bez formalności urzędowych,
 • na zgłoszenie,
 • na pozwolenia na budowę.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

 • Ala 13.04.2022

  Nie jest to prawda, bo oprócz wiaty i garażu istnieje jeszcze pojęcie „wiaty postojowej”, czyli takiej, w której inwestor będzie parkował samochody. Taka wiata podlega odrębnym przepisom, np. 3 m od granicy działki, jeśli będzie parkowało do 10 sam. osobowych. Warto o tym pisać.