Obszar oddziaływania obiektu – o co chodzi?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Obszar oddziaływania obiektu (OOO) jest niezbędną składową projektu budowlanego. O co w tym chodzi? O wskazanie na kogo dokładnie będzie miało wpływ to, co wybudujemy. Jeżeli osoby znajdujące się w obszarze oddziaływania obiektu będą miały jakiekolwiek obiekcje co do jego powstania, mogą niestety przeszkodzić w uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym?Jeżeli dojdzie do jakichkolwiek nieporozumień, stroną w postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na budowę może być wyłącznie osoba, która zostanie w jakiś sposób dotknięta budowanym obiektem oraz oczywiście inwestor. Taki stan rzeczy wynika z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nowe prawo budowlane

W dniu 19 września 2020 r wszedł w życie akt nowelizujący prawo budowlane, ograniczając tym samym podmioty, które jako strona mogą uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym o pozwolenie na budowę. A to wszystko z powodu zmiany jednego pojęcia: „obszar oddziaływania obiektu”. 

Wcześniej w definicji obszaru oddziaływania obiektu mieliśmy do czynienia ze zwrotem „w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”. Niby niewielka zmiana – z “w zagospodarowaniu” na “w zabudowie”, ale robi wielką różnicę. Poprzedni i znacznie bardziej obszerny zwrot skutkował dużo większymi ograniczeniami i restrykcjami, dotyczącymi chociażby wibracji, emisji pyłów do powietrza, hałasu czy zanieczyszczenia wody i gleby. Obecny zapis ma na celu usprawnienie budowy, tak, aby było jak najmniej przypadków, w których osoby trzecie zaskarżają i blokują wydanie pozwolenia na budowę. Dzięki zawężeniu definicji, inwestorzy będą także w stanie dużo szybciej uporać się z formalnościami. 

Kto wyznacza obszar oddziaływania projektu?

Od roku 2015 to projektant odpowiadający za projekt budowlany ma obowiązek określić obszar oddziaływania obiektu. Podczas swojej analizy, musi wskazać odpowiednie przepisy prawa, na podstawie których dokonano określenia OOO. Ponadto analiza musi wskazywać:

  • określać zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej, albo też
  • zawierać informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Oczywiście organ administracji, bezpośrednio wydający pozwolenie na budowę, zweryfikuje ustalenia poczynione przez projektanta.

Budujmy z głową

Mając na uwadze wszelkie definicje, ustalenia i normy prawne, należy pamiętać, aby obiekt budowlany projektować i budować w sposób określony w przepisach. Trzymajmy się zasad wiedzy technicznej i miejmy na względzie interesy osób trzecich, znajdujących się w zasięgu obszaru budowy. Wówczas wszystko powinno pójść sprawnie.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://ocieplamyzycie.pl/budowa/obszar-oddzialywania-obiektu/

Zdjęcie główne: Lex Photography/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*