Dotacja na wymianę azbestu. Ile można uzyskać?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Według planów rządu azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku. Dla swojego zdrowia i bezpieczeństwa warto usunąć go usunąć jak najszybciej. Na wymianę azbestu można uzyskać dofinansowanie. Sprawdź, o jakiej dotacji mowa.

Szkodliwy azbest

Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa w temacie ekologii, wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę ze szkodliwości azbestu. Włókna tego materiału, są w zasadzie niewidoczne dla naszych oczu. Wdychane jednak z powietrzem stanowią ryzyko ciężkich chorób układu oddechowego.

Dotacja

Osoby planujące azbest ze swoich nieruchomości, chcące otrzymać dofinansowanie powinny zgłosić się do swojego urzędu gminy by zasięgnąć porady na temat dotacji.

Ogólny zakres wsparcia na dla gmin przedstawia się następująco:

  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia dla gmin:

  • do 100 proc. jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
  • do 70 proc. jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
  • do 40 proc. jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Żródło: https://www.prawo.pl

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*