Formalności przed budową. Co należy załatwić przed budową domu?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Czy budowa domu rozpoczyna się wraz z wbiciem w ziemię ostrza łopaty, by wykopać fundamenty? Niestety, ale nie. Bardzo istotne jest wcześniejsze dopełnienie formalności po to, by wszystko odbyło się w zgodzie z panującym prawem. O czym trzeba pamiętać? Jakie dokumenty zgromadzić? Podpowiadamy.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawowym zagadnieniem jest to, czy dla danego terenu sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dowiemy się o tym w urzędzie gminy lub miasta, gdy odwiedzimy stosowny wydział. W dokumencie takim powinniśmy sprawdzić:

 • czy działka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne?
 • czy istnieją jakieś szczególne warunki zabudowy narzucone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Projekt domu koniecznie musi być uzgodniony z obowiązującym planem. 

Decyzja o warunkach zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy w formie decyzji jest ważne bezterminowo. Straci jednak ważność wtedy, gdy w danym miejscu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie zasady będą odmienne. Ważne jest to, że wydanie takiej decyzji nie jest powiązane z prawami do danego terenu. Można więc wydać ją więcej niż jednej osobie i niekoniecznie musi być to właściciel, ale np. osoba zainteresowana kupnem terenu.

Co dołączyć do wniosku o decyzję?

Przy staraniu się o wydanie decyzji do wniosku należy dołączyć: 

 • kopię mapy zasadniczej lub katastralnej – obowiązuje skala 1:500 lub 1:1000;
 • oświadczenia firm działających w odpowiedniej branży o tym, że działkę można uzbroić;
 • pełnomocnictwo z potwierdzeniem opłaty – tylko wówczas, gdy np. będzie nas reprezentował projektant.

Projekt architektoniczno-budowlany

Może to być projekt indywidualny, który zlecimy do przygotowania architektowi. Konieczne jest, żeby osoba sporządzająca projekt mogła się pochwalić posiadaniem właściwych uprawnień (była wpisana na listę członków właściwego samorządu zawodowego). W przypadku projektu indywidualnego musimy nastawić się na poniesienie znacznie wyższych kosztów, ale za tę cenę uzyskamy możliwość budowy budynku dopasowanego do charakterystyki działki i naszych osobistych preferencji. Właściwie projekt budowlany należy podzielić na część właściwą, którą składamy w urzędzie, i wykonawczą, która posłuży ekipie budowlanej. Alternatywą jest tańszy projekt z katalogu. Sam projekt katalogowy można kupić już za ok. 3 tys. zł, ale bardzo dużo zapłacimy dodatkowo za uzgodnienia. Praca indywidualna jest jeszcze droższa. 

Co składa się na dokumentację projektową?

Należy skompletować następujące dokumenty:

 • projekt zagospodarowania działki;
 • projekt architektoniczno-budowlany;
 • uzgodnienia projektowe w postaci załączników;
 • informacje zawierające dane co do oddziaływania obiektu.

Opinie i uzgodnienia

Niestety, ale nie zawsze gromadzenie potrzebnych dokumentów idzie po myśli inwestora. Często zdarza się, że dany teren jest obarczony specyficznymi wymaganiami. Wówczas należy postarać się o dodatkowe opinie lub uzgodnienia. Czego mogą dotyczyć? 

Pozwolenie wodno-prawne

Jego uzyskanie staje się konieczne w tych sytuacjach, gdy prowadzona przez nas budowa będzie w szczególny sposób wpływała na stosunki wodne w okolicy. 

Działka znajdująca się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Również to, że zamierzamy budować się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, może przysporzyć nam nieco więcej trudności, niż dzieje się to zwykle. Wówczas niezbędne staje się pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, które wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Chodzi o urzędnika właściwego dla miejsca prowadzenia budowy.

>> Zobacz też: Wyższe koszty budowy w 2021 r.

Jakie jeszcze opinie i dodatkowe pozwolenia mogą być konieczne?

Najczęściej potrzeba uzyskać dokumenty takie jak:

 • zezwolenie na lokalizację wjazdu na działkę;
 • warunki dla przyłączenia sieci energetycznej;
 • decyzja wyłączająca działkę z produkcji rolnej;
 • opinia geotechniczna.

Pozwolenie na budowę

Gdy projekt jest już przygotowany, należy postarać się o pozwolenie na budowę. Można je otrzymać w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Może przybrać formę decyzji administracyjnej lub też tzw. milczącej zgody, gdy zgłaszamy budowę i urząd nie wyraża sprzeciwu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*