Formalności związane z budową domu

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Budowa domu to nie tylko postawienie fundamentów i ścian. Wiąże się ona również ze sporą ilością formalności, których trzeba dopełnić. Podpowiadamy, jak się z nimi uporać i od czego najlepiej zacząć.

Krok pierwszy: MPZP lub WZ

W pierwszej kolejności należy zająć się formalnościami związanymi z MPZP, czyli miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakup działki jest pierwszym i jednocześnie jednym z najważniejszych kroków w procesie budowy domu, dlatego też od niej należy zacząć załatwianie formalności. W przypadku istniejącego planu, przede wszystkim sprawdź, czy działka posiada przeznaczenie pod budownictwo jednorodzinne. Zwróć też uwagę, jakie warunki narzuca plan w stosunku do sposobu zagospodarowania działki i zabudowy. To bardzo ważne informacje, ponieważ Twój przyszły dom musi odpowiadać wymaganiom zawartym w MPZP.

Co jednak z działkami, które nie są uwzględnione w MPZP? Należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taki wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Muszą być w nim zawarte: przewidywana powierzchnia zabudowy planowanego domu oraz powierzchnia użytkowa. Musisz również opisać dane zabudowy, określić przybliżoną wielkość zapotrzebowania na wodę i energię, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków i inne potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej, a także opisać parametry techniczne inwestycji.

Krok drugi: mapa do celów projektowych oraz sam projekt domu

W następnej kolejności musisz zlecić geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych. Po wykonaniu mapy należy jeszcze uzyskać zgodę starostwa – okres oczekiwania to 3-6 tygodni. Gdy już taką zgodę uzyskasz, możesz przejść do wyboru projektu domu. Projekt domu, bez względu na to, czy jest on wykonany na indywidualne zamówienie, czy wybrany spośród gotowych, musi składać się z dwóch elementów: projektu architektoniczno-budowlanego, określającego funkcję, formę i konstrukcję obiektu, a także zastosowane w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe oraz projektu zagospodarowania terenu, sporządzonego na aktualnej mapie geodezyjnej, który musi zawierać granicę obszaru opracowania, obrys projektowanych na działce obiektów, wjazd i wejście na działkę i komunikację w jej obrębie (dojście do budynku, dojazd do garażu), sieć przyłączy i układ zieleni na działce.

Krok trzeci: pozwolenie na budowę i zgłoszenie rozpoczęcia budowy

Musisz jeszcze uzyskać pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego, a konkretniej z Wydziału Architektury i Budownictwa. Aby takie pozwolenie uzyskać, konieczne jest złożenie wniosku, który zawiera cztery egzemplarze projektu budowlanego, uzyskaną decyzję o warunkach zabudowy (jeśli działka nie była objęta MPZP), oświadczenie inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do działki składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, zaświadczenia o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych, a także opinie i pozwolenia dotyczące budowy na terenie objętym ochroną konserwatorską lub ochroną przyrody (jeśli planujesz budowę na takich terenach) oraz opinie związane z przepisami przeciwpożarowymi.

Ostatnim obowiązkiem w kwestii formalności budowlanych jest złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Zawiadomienie składamy do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Do takiego zgłoszenia konieczne jest dołączenie Oświadczenia Kierownika Budowy, Zaświadczenia Kierownika Budowy oraz Oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku gdy taki nadzór został ustanowiony.

Jeśli szukasz jeszcze więcej porad dotyczących prawa budowlanego, koniecznie odwiedź stronę https://rpms.pl/prawo-budowlane/.

Zdjęcie główne: Pixabay/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*