Jakie zmiany można wprowadzić w trakcie budowy?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Kupiłeś projekt domu, na który otrzymałeś pozwolenie na budowę i okazało się, że chcesz wprowadzić kilka zmian? Wprowadzenie niektórych zmian w projekcie budowlanym wymaga ustalenia ich z kierownikiem budowy, inne należy zgłosić do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z poniższego artykułu dowiesz się, kiedy i gdzie należy zgłaszać zmiany, które zostały wprowadzone w trakcie budowy.

Modyfikacje projektu

Prawo dopuszcza modyfikacje projektu budowlanego nawet po rozpoczęciu budowy. Takie zmiany muszą zostać bezwzględnie zgłoszone do odpowiedniego urzędu.

Projektant określa charakter zmian, które chce wprowadzić inwestor. Składa on odpowiedni wniosek w urzędzie miasta lub starostowie. Od klasyfikacji wniosku zależne jest dalsze postępowanie administracyjne.

kobieta rysuje na tablecie zmiany w projekcie
Image by Elena Borisova, from: pixabay.com

Zmiany projektu budynku – prawo budowlane

W prawie budowlanym na inwestora zostały narzucone zasady, jakimi musi kierować się podczas dokonywania zmian w projekcie budynku w trakcie jego budowy. Najbardziej istotnymi zmianami są:

 • zmiany w zagospodarowaniu działki,
 • zmiany powyżej 2% w:
 • powierzchni budynku,
 • kubaturze budynku,
 • wysokości.
 • zmiana ulokowania budynku na działce – względem innych nieruchomości lub granicy działki,
 • zmiana sposobu użytkowania części lub całości budynku,
 • zmiany, które wymagają specjalistycznych:
  • ustaleń,
  • udogodnień,
  • innych dokumentów.
 • dostosowanie budynku do potrzeb osoby niepełnosprawnej – dotyczy to tylko domów wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej,
 • zmiana ustaleń w:
  • planie zagospodarowania przestrzennego,
  • warunkach zabudowy.

Zmiany w projekcie budowlanym nie unieważniają posiadanego pozwolenia na budowę (w niektórych wypadkach jest to możliwe). Dokumenty zmieniające projekt budowlany należy złożyć w odpowiednim wydziale dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Nowelizacja prawa budowlanego w 2017 roku

Nowelizacją ustawy prawa budowlanego z 2017 roku została wprowadzona regulacja, na mocy której istotnym odstępstwem od projektu budynku nie jest:

 • zmiana wymiarów budynków, jeśli nie przekracza 2% wartości całego projektu budowlanego i są spełnione inne warunki,
 • zmiany nie wymagają dodatkowych opinii i pozwoleń, jeśli odstępstwa nie dotyczą ochrony przeciwpożarowej.

Nieistotne zmiany w projekcie domu

Przyjęte jest, że zmiana, która nie jest istotną zmianą określoną przez prawo budowlane, to zmiana nieistotna. Takimi zmianami są np.:

 • wymiary fundamentów,
 • wysokość podpiwniczenia,
 • rodzaj stropów,
 • likwidacja lub przesunięcie ścian działowych,
 • zmiana funkcji pomieszczeń np. łazienki z sypialnią,
 • zmiana liczby okien i drzwi,
 • zmiana materiałów, z których powstanie dom (należy zachować grubość murów),
 • zmiana umieszczenia kotła CO.

W przypadku takich lub podobnych zmian postępowanie administracyjne jest uproszczone. Projektant musi tylko złożyć projekt z naniesionymi zmianami w odpowiednim inspektoracie nadzoru budowlanego.

O czym należy pamiętać, zmieniając projekt budynku?

Nawet najmniejsza zmiana projektu domu powinna zostać odnotowana w dzienniku budowy. Takie zmiany należy również zaznaczyć czerwonym kolorem w projekcie budowlanym – mogą zostać naniesione tylko przez architekta z uprawnieniami.

Zmiany w projekcie budynku mogą zostać wykonane w każdej chwili. Większość kosmetycznych zmian musi zostać zgłoszona do odpowiedniego wydziału.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*