Nowelizacja prawa budowlanego – co się zmieniło?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

3 marca prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawie budowlanym z dnia 13 lutego 2020 roku. Zmiany wejdą w życie 6 miesięcy po jej ogłoszeniu. Ustawa ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany.

Zmiany w ustawie

Po nowelizacji zmieni się lista obiektów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Będą to m.in. przydomowe tarasy naziemne, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2. Nie trzeba również składać wniosku o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3. Ponadto nie obowiązuje już nakaz opisywania zastosowania pomostów, które można budować na zgłoszenie.

drewniany mostek na działce
Image by marketlan, form: freepik.com

Wymóg zgłoszenia przebudowy ograniczono tylko do takiej, która będzie wykraczać poza działkę, na której umiejscowiony jest budynek. Do położenia instalacji gazowej wystarczy zgłoszenie i przygotowanie projektu budowlanego. Co ważne, obiekty małej architektury, niezależnie od lokalizacji, nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadzi również łatwiejszą legalizację co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Głównym warunkiem byłoby dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy ekspertyzy technicznej, inwentaryzacji podwykonawczej, oświadczenia o terminie zakończenia budowy i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgłoszenia ani pozwolenia na budowę nie będą wymagać już m.in. bankomaty, biletomaty, automaty sprzedające czy paczkomaty. Ta sama zasada będzie obowiązywać w przypadku stawów i zbiorników wodnych o powierzchni poniżej 1000 m2 i głębokości nie wyższej niż 3 m, jeżeli są położone na gruntach rolnych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*