Wykonawca nie dotrzymuje terminu – co robić?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Remontujesz mieszkanie i wynajęta przez Ciebie ekipa budowlana opóźnia się z pracami, a tym samym nie zostanie dotrzymany termin zakończenia remontu. Przeczytaj, jakie prawa Ci przysługują.

Odpowiednia ekipa budowlana

Remont we własnym domu jest bardzo dużym wyzwaniem dla inwestora. Wybór odpowiedniej ekipy remontowej jest bardzo trudny. Najczęściej ekipy wykonują prace remontowe u kilku klientów jednocześnie i bardzo często jest to powód opóźnienia remontu. Czy z tego powodu możesz domagać się rekompensaty?

inwetor i wykonawca omawiają projekt
Image from: freepik.com

Umowa na wykonywanie usług remontowych

Z ekipą remontową zawsze warto spisać umowę dotyczącą wykonania remontu. W takiej umowie musi zostać wskazany termin zakończenia prac. Jeśli czas wskazany w umowie zostanie przekroczony, to inwestor ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji inwestor nie ma obowiązku wskazania dodatkowego terminu na ukończenie prac. Nie jest ważne czy wykonawca spóźni się w zakończeniu remontu o kilka dni, tydzień czy miesiąc.

Kara umowna

W umowie na wykonywanie prac budowlanych warto zawrzeć karę umowną, której podstawą prawną jest Kodeks Cywilny. Według prawa kara umowna grozi wykonawcy, gdy:

  • nie wykonał zamówienia lub jego części,
  • termin robót nie został dotrzymany z winy wykonawcy,
  • wykonawca spowodował szkody w wyniku przeprowadzanych robót,
  • prace zostały wadliwie wykonane.

Jeśli w umowie nie ma zawartej klauzuli o karze umownej, to inwestor ma obowiązek udowodnić, iż poniósł szkodę i całkowita wina leży po stronie wykonawcy.

Kara umowna może dotyczyć również inwestora, np. w sytuacji zaniechania prowadzącego do opóźnień w wykonaniu prac. Kara umowna nie dotyczy zobowiązań finansowych inwestora wobec wykonawcy.

Odstąpienie inwestora od umowy a obowiązek zapłaty rekompensaty

W sytuacji, gdy inwestor odstępuje od umowy z ekipą remontową, musi się rozliczyć z wykonawcą. Oznacza to, że inwestor płaci tylko za te prace, które zostały faktycznie wykonane.

Przykład: Jeśli ekipa budowlana do 15 lipca miała położyć panele i pomalować ściany w pokoju, a zrobiła tylko to drugie, inwestor płaci tylko za pomalowanie ścian.

Odstąpienie od umowy wykonania remontu musi być zawsze potwierdzone na piśmie. 

Zaliczka a rozwiązanie umowy

W sytuacji, gdy została wypłacona zaliczka, która przewyższa koszt wykonanych prac do momentu rozwiązania umowy, inwestor ma prawo żądać zwrotu różnicy.

Odstąpienie od umowy wykonania remontu jest możliwe:

  • przed jego rozpoczęciem,
  • w czasie trwania remontu, gdy nie jest możliwe jego terminowe ukończenie.

Umowa z wykonawcą, czego nie może inwestor?

Inwestor nie może wpływać na wykonawcę poprzez udzielanie mu porad, jak ma wykonywać swoją pracę. Istnieje domniemanie, iż jeśli wykonawca jest profesjonalistą, to ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonywania prac budowlanych. Inwestor może zgłaszać sugestie, jeśli np. termin ukończenia prac się opóźnia lub prace nie są realizowane wg planu.

analiza projektu przez wykonawcę i inwestora
Image from: freepik.com

Odszkodowanie za opóźnienie terminu wykonania prac

W sytuacji, gdy inwestor wypowie umowę z wykonawcą, który nie był w stanie przeprowadzić remontu w terminie, ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem nowej ekipy remontowej. Istotne jest, aby reklamacje z tytułu niewykonanych prac budowlanych były sporządzane na piśmie. Inwestor w takim piśmie powinienem zawrzeć informację, iż w związku z nieterminowym wykonaniem umowy została poniesiona szkoda.Podstawą prawną do wystąpienia o odszkodowanie jest art. 494 Kodeksu Cywilnego: „Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

  • JAREK 12.07.2022

    firma remontowa nie dotrzymuje terminów zasłaniając się stale niezależnymi powodami. NIc się niedzieje mimo wielu monitów Co zrobić?? REMONT MIAŁ BYC ZAKOŃCZONY W MARCU.