Wywóz szamba: jak pozbyć się nieczystości płynnych?

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

W wielu miejscowościach nadal nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej. Według danych przygotowanych przez GUS w 2021 roku w Polsce znajdowało się prawie 2,5 miliona przydomowych systemów do odprowadzania ścieków, z czego 87% stanowiły szamba. One muszą być regularnie opróżniane. Zastanawiasz się, w jaki sposób? Jak się pozbyć nieczystości płynnych? Sprawdź!

Szambo a przepisy prawa

Zbiorniki na nieczystości ciekłe, czyli tzw. szamba, powinny znajdować się wyłącznie na działkach, do których nie można doprowadzić sieci kanalizacyjnej. Jednak, nawet jeśli nie ma do niej dostępu, nie można korzystać z tego systemu do odprowadzania ścieków na terenach:

  • zalewowych,
  • narażonych na powódź,
  • podlegających szczególnej ochronie środowisk.

Ponadto według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szambo o pojemności do 10 m3 powinno znajdować się:

  • 15 metrów (lub min. 5 m w zabudowie jednorodzinnej) od okien i drzwi zewnętrznych domów, magazynów produktów spożywczych,
  • 7,5 m (lub min. 2 m w zabudowie jednorodzinnej) od granicy działki, drogi lub ciągu pieszego.

Jeśli zbiornik ma pojemność od 10 do 50 m3, odległości powinny wynosić m.in. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych budynków, 7,5 m od granicy działki i 10 m od drogi lub ciągu pieszego.

Niezależnie od pojemności szamba należy zadbać także, aby znajdowało się ono min. 1 m od kabli telekomunikacyjnych.

Odbiór nieczystości płynnych — kto się tym zajmuje?

Dawniej wiele osób, które miało szambo, odprowadzało ścieki np. na pole, łąki lub do lasu. To nielegalny sposób pozbywania się nieczystości płynnych. Według ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za nielegalny wywóz ścieków można otrzymać mandat nawet do 5 000 zł.

Na wywóz nieczystości płynnych mają zgodę wyłącznie firmy asenizacyjne. Dobrym przykładem takiej działalności jest mtoilet.pl, dysponująca specjalnymi samochodami asenizacyjnymi, które:

  • pobierają ścieki z szamba,
  • transportują nieczystości ciekłe,
  • oddają je do odpowiedniej stacji zlewnej.

Cała procedura odbywa się sprawnie i bez większego wysiłku. Pojazdy są wyposażone w specjalny zbiornik, przewód ssawno-spustowy oraz kompresor. Za ich pomocą cała zawartość szamba jest zasysana do środka. Nie ma ryzyka, że coś się wyleje np. na ziemię i wsiąknie do wód gruntowych. Ponadto firma wywozi nieczystości bez powodowania zagrożenia dla środowiska naturalnego, a także dla zwierząt i ludzi. Dzięki temu masz pewność, że korzystając z jej usług, nie wpływasz negatywnie na niczyje zdrowie ani na życie.

Warto pamiętać, że każdy właściciel nieruchomości, z której ścieki są odprowadzane do zbiornika, ma obowiązek podpisać umowę z firmą asenizacyjną na stały odbiór nieczystości płynnych.   

Jak często trzeba wywozić ścieki?

Częstotliwość wywozu ścieków zależy przede wszystkim od zużycia wody w domostwie, a także od pojemności samego zbiornika. Im więcej mieszkańców i im mniejsze szambo, tym trzeba częściej je opróżniać.

Jednak zdarza się, że w domu rzadko ktoś przebywa, więc pojemnik na nieczystości płynne bardzo długo się napełnia. W takiej sytuacji należy dbać o to, żeby go opróżniać co 3-4 tygodnie niezależnie od ilości ścieków. Dzięki temu w szambie nie zaczną zachodzić procesy chemiczne, których skutkami ubocznymi są metan i siarkowodór.

Pierwszy z nich to niebezpieczny gaz, który może doprowadzić np. do ogólnego znieczulenia organizmu. Z kolei wdychanie drugiej substancji w dużym stężeniu może skutkować porażeniem układu oddechowego. Ponadto oba te gazy są skrajnie łatwopalne, zatem wystarczy iskra w pobliżu otworzonego szamba, aby doszło do zapłonu. To niebezpieczna sytuacja, dlatego koniecznie regularnie opróżniaj zbiornik.

Po czym poznać, że zbiornik jest pełen?

Wiele osób zagląda do szamba, aby sprawdzić, czy zbiornik należy opróżnić. To nie jest bezpieczne — istnieje ryzyko, że ktoś się potknie i wpadnie do środka. Dlatego lepszym rozwiązaniem są specjalne czujniki poziomu napełnienia szamba. To urządzenie poinformuje Cię, że w środku jest zbyt dużo nieczystości, dzięki czemu będzie można zamówić firmę asenizacyjną.

Pamiętaj! Wywozem szamba powinni zajmować się wyłącznie specjaliści. Nie rób tego we własnym zakresie, ponieważ jest to nielegalne i niekorzystne dla środowiska, zwierząt oraz ludzi.

Fot.: materiał Klienta

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*