Zmiany w prawie budowlanym 2021. Co można budować bez zgody?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Nowelizacją przepisów prawa budowlanego zostały wprowadzone duże zmiany ograniczające formalności związane z inwestycjami. Obecnie bardzo dużo inwestycji nie trzeba zgłaszać do urzędu ani starostwa powiatowego. Jakie są zmiany w prawie budowlanym?

Co można budować bez zgody w gospodarstwie rolnym?

Zgodnie z nowelizacją przepisów budowlanych bez zgody można wybudować te obiekty budowlane, które są ściśle związane z produkcją rolną i są uzupełnieniem istniejącej już zabudowy zagrodowej. Rolnicy mogą wybudować bez zgody takie obiekty jak:

 • naziemne zbiorniki, które służą do przechowywania na potrzeby własne paliw klasy III. Nie mogą być większe niż 5 m3;
 • suszarnie kontenerowe o powierzchni do 21 m2, jeśli są one związane z produkcją rolną i uzupełniają zabudowę zagrodową;
 • wiaty o powierzchni do 50 m2, liczba takich obiektów nie może przekroczyć 2 na każde 1000 m2 gruntu budowlanego;
 • parterowe budynki o powierzchni do 35 m2. Rozpiętość konstrukcji nie może przekroczyć 4,8 m. Obiekt nie może być wybudowany na terenie Natury 2000;
 • przydomowe tarasy o powierzchni powyżej 35 m2;
 • stawy i zbiorniki wodne o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości maksymalnie 3 m. Obiekty położone w całości na działce rolnej;
 • ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,2 m;
 • oczka wodne i baseny o powierzchni do 50 m2;
 • przepusty o średnicy nieprzekraczającej 0,85 m2.

Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna – co się zmieniło?

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła również zmiany dla właścicieli domów w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Każdy może wybudować oczko wodne o powierzchni nieprzekraczającej 50 m2. Bez zgody można również wybudować ogrodzenie o wysokości do 2,2 m.

Do urzędu nie trzeba również zgłaszać ocieplenia budynku, jeśli jego wysokość nie przekracza 12 m. Bez zgody można wybudować przydomowy taras o powierzchni powyżej 35 m2. Budowę przydomowych basenów i oczek wodnych nie trzeba zgłaszać do urzędu, jeśli ich powierzchnia nie przekracza 50 m2.

Bez zgody można również zamontować na terenie nieruchomości pompy ciepła i wolnostojące kolektory słoneczne. Jednak ich moc nie może być większa niż 50 kW.

Inne obiekty, które można wybudować bez zgody

Nowelizacja wprowadza także możliwość budowy innych obiektów bez zgody, są to:

 • budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, które służą jako zaplecze linii kolejowych. Teren musi być własnością skarbu Państwa;
 • miejsca postojowe do 10 stanowisk, z wyjątkiem terenów usytuowanych na obszarze Natury 2000;
 • pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych;
 • altany i obiekty gospodarcze na działkach znajdujących się na Rodzinnych Ogródkach Działkowych.

Można również utwardzać powierzchnię i wykonywać odbudowę ujęć wodnych na działkach.

Zdjecie główne: Scott Blake/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*