Budowa domku letniskowego. Co mówi prawo w 2021 roku?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Planujesz w tym roku budowę domu letniskowego, jednak nie wiesz, czy wystarczy do tego jedynie zgłoszenie, czy też musisz się ubiegać o pozwolenie na budowę? I czy na Twojej działce możliwe jest w ogóle jego wybudowanie? Specjalnie z myślą o Tobie zebraliśmy w jednym miejscu aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące domów letniskowych. 

Czym jest dom letniskowy w świetle przepisów? 

Zgodnie z § 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie domy letniskowe to budynki rekreacyjne, przeznaczenia indywidualnego do wypoczynku okresowego. 

Oznacza to więc, że w domy letniskowe nie powinny być wykorzystywane do celów zarobkowych. Ponadto, aby mogły one być tak określane, muszą także służyć jedynie wypoczynkowi, czyli nie mogą być zamieszkiwane na stałe. Przepisy prawa nie określają jednak w jasny sposób tego, co rozumiane jest przez wypoczynek okresowy, wobec tego domy letniskowe mogą być użytkowane na przykład kilka godzin w ciągu każdego dnia lub zaledwie przez kilka miesięcy w roku. Dzięki temu nie ma żadnych ograniczeń co do tego, aby wyposażyć je w takie pomieszczenia jak łazienka czy kuchnia. 

domek letniskowy
Photo by Thanks for your Like donations welcome from Pixabay.com

Na jakiej działce można postawić dom letniskowy?

Przepisy mówiące o tym, że dom letniskowy nie jest domem mieszkalnym, nie zabraniają także wybudowania takiego budynku na działkach budowlanych, które w miejscowym planie zagospodarowania przeznaczone są pod zabudowę mieszkalną. Chcąc więc wybudować dom letniskowy, należy posiadać w pierwszej kolejności działkę, w której możliwe jest wykonanie zabudowy rekreacyjnej. 

Działka rolna a dom letniskowy

Przepisy definiujące grunty rolne (art. 2 ust. 1 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) jasno wskazują, że na działkach rolnych nie może powstawać zabudowa rekreacyjna. Nie oznacza to jednak, że właściciele działek rolnych nie mają w ogóle szans na wybudowanie na nich domów letniskowych. Należy jednak w pierwszej kolejności zmienić jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie wystąpić o wydanie decyzji pozwalającej na włączenie danej działki z gruntów przeznaczonych do produkcji rolnej. Formalności te wiążą się z kosztami oraz niekiedy kilkoma miesiącami postępowań administracyjnych.

Budowa domu letniskowego – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Według przepisów budowlanych – co do zasady budowa domku letniskowego, jak budowa każdego innego budynku, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Istnieją jednak wyjątki od tych reguł. 

Według art. 29 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego budynku rekreacyjne parterowe, w tym także domy letniskowe o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 metrów kwadratowych mogą powstawać „na zgłoszenie”. Dodatkowym warunkiem w tym przypadku jest jednak także to, że na każde 500 metrów kwadratowych działki może przypadać wyłącznie jeden taki obiekt budowlany. 

Chcąc więc wybudować dom letniskowy na podstawie wyłącznie zezwolenia, należy zadbać o to, aby był on parterowy, przy czym przez dom parterowy rozumie się budynek bez poddasza użytkowego z powierzchnią użytkową umieszczoną na jednej kondygnacji występującej między warstwą podłogową a stropem. Jego powierzchnia nie przekraczała 35 metrów kwadratowych, a także był on jedynym takim obiektem na powierzchni 500 metrów kwadratowych danej działki. W innych przypadkach konieczne będzie natomiast uzyskanie pozwolenia na budowę. 

>> Przeczytaj także: Budowa garażu bez pozwolenia do ilu metrów?

Podsumowując, budowa domu letniskowego wymaga przede wszystkim odpowiedniej działki budowlanej lub przekształcenia działki rolnej na budowlaną, a także w przypadku budynków większych niż 35 metrów kwadratowych lub składających się więcej niż z jednej kondygnacji pozwolenia na budowę. Dlatego też formalności z jego budową najlepiej zaczynać załatwiać już późną zimą, aby na wiosnę móc bez problemów wystartować z pracami budowlanymi, a latem cieszyć się już nowym miejscem do wypoczynku w wymarzonej okolicy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*